GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
C. MULDER.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verker ting uit het Kerkblad vani December.Kort verslajg van de Vergadering der Classis Breukelen te Breukelen den sden en igden Oct, Naar toerbeurt is Ds. Maan praes. Deze benoemt tot assessor Ds. Ochtman en tot scriba Ds. de Koning.De credentie-brieven worden onderzocht ...

De Heraut
C. MULDER.
879 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Metverkorting uit het Kerkbladvan 25 September). Vergadering der Classe Haarlem op 15 September 1896.De praeses der vorige vergadering door ongesteldheid verhinderd zijnde, wordt de vergadering door den opvolgenden praeses op gebruikelijke wijze geopend. ...

De Heraut
C. MULDER.
533 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 9 October).Classis Zutphen, gehouden te Winterswijk, 18 September 1896.Ds. Tenkink is praeses.De kerk van Doesburg, wederom vertegenwoordigd, wordt door den praeses welkom geheeten, hetwelk door een der afgevaardigden wordt beantwoord. Naa ...

De Heraut
PROF. M. NOORDTZIJ
Hector
C. MULDER.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H
BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
741 woorden
Officieele Berichlen.

Officieele Berichlen.

(Mét verkorting uit het Kerkblad van ^ Januari.) Redacteur van i|Het Kerkbiad." Het Moderamen van de laatstgehouden Curatorenvergadering brengt door dezen ter algemeene kennis, dat de heer C. Mulder, leeraar aan de Theologische School te Kampen, benoemd tot R ...

De Heraut
Dr. G. VAN GOOR
L. NEIJENS
C. MULDER.
415 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

„HET KERKBLAD.” Daar de Curatoren der Theologische School, Deputaten voor Het Kerkblad, van de redactie van dit blad ontheven zijnde, gelieve men voortaan, wat hiervoor bestemd is, te adresseeren : „Aan de Redactie van HET te KAMPEN." KERKBLAD, C. MUL ...

De Heraut
C. MULDER.
F. A. v. D. HEIJDEN GZ
A. L. RUYS Praeses.
B. KRUITHOF
A. S. VISSER
L. S.
H. KLAARHAMER
K. VISSER
366 woorden