GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4 resultaten
Filteren
DONNER.
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Dep. Corr. M/D H. Overheid. Door Deputaten van de Geref. Kerken is, overeenkomstig hunne opdracht, op den morgen van den 7den dezer maand, het volgende telegram namens die Kerken verzonden: AAN H. M. DE KONINGIN EN Z. H. HERTOG HENDRIK. ...

De Heraut
SAVORNIN LOHMAN.
DONNER.
NOORDTZIJ
SCHIMMELPENNINCK.
W. B. RENKEMA
Prof. M. NOORDTZIJ.
B. J. LINDEBOOM.
W. J. NOTEBOOM.
Ds. A. M. DONNER.
J. D. v. D. VELDEN
J. ZIJP
J. G. KUNST
Ds. G. WISSE
A. A. VAN OPSTAL
606 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 4 Juni.Vergadering der Classis Leiden, gehouden te Leiden den isenMei 1897. Ds. T. H. Woudstra neemt volgens beurte plaats als praeses.Ingevolge een besluit der vorige vergadering wordt nu door eene commissie ter behartiging van de belangen der Ze ...

De Heraut
Zion liefhebben. J
H
DONNER.
H. W. VAN LOON.
875 woorden
Art. XIII D. K. O.

Art. XIII D. K. O.

De deputaten door de jongste Generale Synode benoemd, om aan de volgende Generale Synode een betere regeling voor te stellen in zake de verzorging der emeritipredikanten en der predikants-weduwen en weezen, hebben de volgende circulaire tot de kerken gericht: Circulaire in zake eene nieuwe ...

De Heraut
J. H
DONNER.
W. B. RENKEMA
775 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Gorinchem. De e.k. vergadering zal D.V. gehouden worden Woensdag 3 Febr., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum s.v.p, 14 dagen tevoren in te zenden.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem: C, LINDEBOOM, praeses.J. H. ...

De Heraut
C
LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDK
Ds
M. H. K
MOL
L
v. D. VLUGT
G. BAN
C. LiON CACHET
H. G. DE JONGE
A
M
DONNER.
759 woorden