GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Ds. G. RENTING.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zending onder de Joden.President van de Deputaten ad hoc.Rapport Predikantstractementen aaa de Gereformeerde Kerken in de Classis Woerden.(Slot.)Geliefde Broeders.3. En in de 3de plaats mag het belang der Dienaren en de veranderde levensstandaard niet uit het oo ...

De Heraut
H. VAN DIJK.
J. EIGEMAN WZN.
C. B. SCHOEMAKERS.
A. VERDUYN.
Ds. G. RENTING.
JOH. S. LANGEN
J. F. DE NOOY
E. KROPVELD.
J. DOUMA
2032 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

THEOL. SCHOOL. Dinsdagavond, half 7, hield Prof. L. Linde boom, aftredend Rector der Theol. School, nadat gezongen was Ps. 68 ; 10 en de zegen des Heeren gevraagd, eene rede bij gelegenheid van de soite overdracht van het rectoraat. Hij begon met zijne hoorders: pr ...

De Heraut
NOORDTZIJ
Ds. G. RENTING.
2243 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De arbeid onder de Hollanders te Essen a/d Ruhr. Op de dringende lede om hulp voor Essen kwam in van G. G., postmerk Amsterdam /i, en van de Geref. kerk te Winterswijk eene collecte / 31.76I/2.Geve de Heere meerdere offervaardis^heed voor dezen zoo noodigen ...

De Heraut
Ds. G. RENTING.
J. M. MULDER.
B. VERMEER
N. G. KAPTEIJN
1266 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De arbdd onder de Hollanders te Essen a. d. Ruhr. Een dringende bede om steun. Gedurende de laatste twee maanden werd mij toegezonden: Uit Beekb^gen / 2.50; van Mej. A. te Groningen / i; van de Geref. kerk te Oudega (W.) /3.55. Voor deze gaven brengen ...

De Heraut
Ds. G. RENTING.
J. VONK
G. STRUIK CZN.
G. TERHAAK
J. B. BLANKENBERG
C. F. VON MEYENFELDT
J. JANSE JZN.
H. WINDT
R
BROEKHUIZEN
H. DE BRUIJN
2073 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Agendum der Cl. Verg. D. V. te houden Dinsdag 12 April 1904 te Amersfoort.1. Opening.2. Nazien der credentialen.3. Lezing der Notulen.4 Aanvrage om Emeritusverklaring door den pred. en kerkeraad van Ds. H. Vissink, dienaar des woord te Westbroek.5. Missive van D ...

De Heraut
H. VISSINK
A. GROOTENDORST
A. VAN DER SLUIJS.
Ds. G. RENTING.
341 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Zulphen, gehouden 10 Febr. Ie Zutphen.Met 't zingen van Ps. 25 : 1, 't lezen van I Petri 5 en gebed opent Ds. Ubbens als voorzitter de vergadering.Moderamen: Ds. Ubbens, voorzitter; Ds. Tenkink, assessor; Ds. Boscn, scriba.Ds. Schou ...

De Heraut
J. BOSCH JR.
L. S.
Ds. T. OEGEMA
L. VAN LOON
A. M. DONNER
V.D.M.
Ds. G. RENTING.
976 woorden
Dfficieele Berichten.

Dfficieele Berichten.

Kort verslag van de Vergadering der Classis Zwolle op 5 Nov. 1903.Ds. R. K. M. Hummelen, naar toerbeurt voorzitter, verzocht te zingen Ps. 87 : i, leest Jez. S3 en gaat voor in gebed. Uit de credentiebrieven blijkt, dat 18 kerken, alle kerken der classis, door 39 afgevaardigden vertegenwoo ...

De Heraut
W.WOLSINK
Ds. G. RENTING.
JOH. J. TANGSMA
554 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De bladen melden: Zondag morgen werd in de Geref. Kerken te Dordrecht afgekondigd het besluit des Kerkeraads, dat, met waardeering van sommiger bezwaren, de Kerkeraad gemeend heeft de zaak der vereeniging van beide Kerkengroepen in de lijn van hetgeen geschied is in 1892 en op grond van Gods Woor ...

De Heraut
P. PLOOS
NoofDTZij
Secretaris
VAN GEEN.
M. NoORDTZij
Secretaris.
G. J. BARGER.
Ds. G. RENTING.
R. BROUWER.
J. HANIA
1414 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Breukelen. Vergadering der classis D.V. den löden Juli te Breukelen. Punten voor het agendum in te zenden vóór i Juli bij de laatst ondergeteekende.De roepende Kerk van Wilnis.J. F. VIS.R.. HOOGERWERF.Ds. H. DE KONING, cons. ...

De Heraut
J. F. VIS.
R. HOOGERWERF.
Ds. H. DE KONING
Ds. G. RENTING.
Ds. J. G. BALHUIZEN
Ds. H. MEIJER
K. FERNHOUT MZ
.
2517 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken in Zeeland.De classe Tholen heeft in hare vergadering van 12 November 1902 het volgende voorstel aangenomen: De classe, met leedwezen gezien hebbende, p at de Generale Synode de Kerken niet in de elegenheid heeft gesteld, om een oordeel uit ...

De Heraut
W. T. VAN DIJK
A. H. VAN DER VEEN
Ds. G. RENTING.
276 woorden
van 2