GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
G. A. HOEKSTRA.
Eenheidsmogelijkheid, I.

Eenheidsmogelijkheid, I.

(Steinmetz—Riphagen—Braaksma en de eenheidsgebaren.)Benige weken geleden hebben wij in „De Reformatie" geschreven over allerlei eenheidsgerucht'en, die de ronde doen in den kring van de synodaal-gebonden kerken.We hebben toen op grond van ons bekende feiten als onze overtuiging uitg ...

De Reformatie
G. A. HOEKSTRA.
2046 woorden
Eenheidsmogelijkheid, (II Slot).

Eenheidsmogelijkheid, (II Slot).

Maar nu — deze vraag: Hoe ter wereld kan er zóó nog een mogelijkheid zijn om te komen tot kerkelijke hereeniging? Antwoord: Die m o g e 1 ij k-heid is er niet! Die is radicaal uitgefloten.Laat ons de zaak eens even bezien van Synodalistisch standpunt. Als het waar is wat hier van ons gezeg ...

De Reformatie
G. A. HOEKSTRA.
K. S.
1510 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Een reeks ficties. Dr H. N, Ridderbos geeft mijn zondeuregister. Punt 1: „dat hij volstrekt geweigerd heeft, op het critieke oogenblik, eenige positieve bijdragen te leveren voor de oplossing".Dat is fantasie. Prof. Schilder heeft alleen maar geweigerd, zijn ...

De Reformatie
K. S.
G. A. HOEKSTRA.
2180 woorden
eenheidsgerucht en eenheidsgebod.

eenheidsgerucht en eenheidsgebod.

Daar doen vandaag nog steeds verschillende eenheidsgeruchten de ronde. Naar verluidt, konnüer in de gebonden Gteref. kerken steeds meer, die gaandeweg „bezwaarder" worden en zeer ontevreden zijn oiver den gang van zaken in hun eigen kerken. Klachten en exclamaties als: „ik ben er doodmoe van; ik ...

De Reformatie
G. A. HOEKSTRA.
2692 woorden
POSITIEVE VRUCHT DER SCHEURING, VOLGENS Dr WURTH.

POSITIEVE VRUCHT DER SCHEURING, VOLGENS Dr WURTH.

In de synodocratische „Groninger Kerkbode" van 2 November schrijft'*'(Dr) P. P.(rins) een verslag van de in Groningen gehouden Evangelisatie-Streekvergadering, waar één der referenten was Dr Brillenburg Wurth, de man, die het heeft aangedurfd, te gaan zitten op den „zesden hoogleeraar"-stoéï, waa ...

De Reformatie
G. A. HOEKSTRA.
1590 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

I. Reeds eenigen tijd houdt men onder ons zich bezig met de vraag, of niet de lierkelijlce reforniatie, waartoe wij gelcomen zijn, nadat een misdadig drijven ons had weg-gewerkt uit de kerkelijke ambtsbediening en samenleving, de bittere noodzaak meebrengt, dat we ...

De Reformatie
K. S.
J. VAN KATWIJK
H. J. M.
G. A. HOEKSTRA.
5057 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

GEBED OM DEN WEDEROPBOUW DER KERK.¹) Broeders en Zusters in onzen Heere Jezus Christus, Er is bhjdschap en dankbaarheid in onze harten. Zoo de Heere wil hopen we op den dag van morgen voor het eerst na den oorlog en voor het eerst na de beroering en vrijmaking der ...

De Reformatie
V.
K. S.
G. A. HOEKSTRA.
A. J. BOSCH.
8347 woorden
HADDEN WIJ HET DAN ZOo MiS?

HADDEN WIJ HET DAN ZOo MiS?

(Enkele opmerkingen naar aanleiding van het „Catechisatie-dictaat" van Prof. Dr W. H. Gispen.)Wanneer men let op de actie van synodocratischc zijde tegen de vrijmaking en wederkeer tot het Woord des HEEREN, krijgt men soms het gevoel: „hadden we het dan zóó mis? ", toen we namelijk streden ...

De Reformatie
G. VAN DOOREN.
K. S.
G. A. HOEKSTRA.
4381 woorden