GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
H. HOEKSEMA.
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Millioenplan. Ds J. van Bruggen schrijft in „Kerkbode van Drente" over het hier gepubliceerde advies inzake het millioenplan : Wij oordeelen, dat deze verklaring te betreuren is. Niet wijl we van meening zijn, dat men wèl moet meewerken aan de vorming van he ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
1640 woorden
De Hereeniging Der Christelijke Gereformeerde En Protestantsche Gereformeerde Kerken.

De Hereeniging Der Christelijke Gereformeerde En Protestantsche Gereformeerde Kerken.

VII. (Slot.) Ik wil eindigen met enlcele stellingen uwe aandacht ter bespreking voor te leggen: 1. God is God en Hij doet altijd al Zijn welbehagen. Daarom gaat Hij ook altijd recht op Zijn doel af, naar Zijn eeuwig raadsplan, terwijl alles, ook Satan en zon ...

De Reformatie
H. HOEKSEMA.
1078 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (I.) Het is onzen lezers reeds bekend, dat tijdens mijn verblijf in Amerika een officieuze samenspreking plaats heeft gehad tusschen predikanten van de „Chr. Ref. Church" en anderen van de „Prot. Ref. Church" (waaraan ds H. Hoeksema verbond ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
6732 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (II.) Een al te zware strijd gestreden? „Als ik mij niet vergis" — aldus ds Hoeksema — dan is het het oordeel van den bezoeker uit Nederland, „dat wij een al te zwaren strijd gestreden hebben in 1924 over de kwestie der gemeene gratie". „En ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
7249 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (III.) Bij zóó groote onzekerheid nu als ons verleden week bleek te drukken, of te bemoedigen, met betrekking tot de d r a a g w ij d t e der besluiten van de synode van Kalamazoo, acht ik het voor BEIDE groepen een levensvoorwaarde, dat ze ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
3548 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De scheuring in Amerika. (IV.) Thans komende tot de aanleiding o£ oorzaak der scheiding in Amerika, hoeren we ds Hoeksema allereerst spreken over de „nieuwe mentaliteit", die omstreeks 1924 in de amerikaansche zusterkerk zich openbaarde.Zonder op de détails ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
8004 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika (VI.) Komen we thans tot de geschiedenis van 1924, het jaar der synode van Kalamazoo, waarover ds Hoeksema vervolgens spreekt in zijn referaat.Terecht herinnert ds Hoeksema er aan, dat volgens deze synode „de verklaagde broeders in de ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
G. V.
8269 woorden