GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
H. MEULINK
SLAGWERK

SLAGWERK

Het was in den trein. Tusschen Zwolle en Amersfoort.Niet „drie man in een boek", maar drie man in een spoorcoupé. Uit deze schrale bezetting mag de reizende lezer wel afleiden, dat het de boemeltrein was. Of zooals de duitsohers dat noemen: klein-verkeer.De eerste man, die in de taa ...

17 februari 1951
De Reformatie
D. E. C.
H. MEULINK
1370 woorden
ZWAARD EN TROFFEL

ZWAARD EN TROFFEL

De „Reformatie" jubileert, de „Reformatie" van Schilder en zijn staf. Dat laatste is geen overbodige bijvoeging. Wat men reformatie noemt, is daarom nog geen reformatie, en een blad dat zich onder dien naam aankondigt geeft daarom nog niet altijd een reformatorischen inhoud. Ik denk nu niet aan d ...

7 oktober 1950
De Reformatie
H. MEULINK
1644 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

G EREFORMEERDE KERKEN (onderhoudende art. 31 K. O.).Tweetal te Capelle a.d. IJssel: P. Lok, cand. te Delft en J. Verlare te Mussel. Te Kampen: O. W. Bouwsma te Breukelen en G. Visèe te Leerdam.Te Amersfoort: Drs R. H. Bremmer te Helpman en L. Doekes t ...

24 november 1945
De Reformatie
D. VAN DIJK
J. GROEN Jr.
H. KNOOP
H. MEULINK
J. SMELIK
967 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 9 Februari a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 19 Jan. e.k. ...

10 januari 1915
De Heraut
H. MEULINK
P. WILSCHUT
99 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classe Rotterdam heeft in hare vergadering van 35 Februari 1913, den heer Hendrik van Haeringen, candidaai in de H. Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, na gehouden praeparatoir examen, beroepbaar verklaard in de Gereformeerde Kerken.Namens de classe voornoemd, C. B. SCHOEMA ...

2 maart 1913
De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
scriba.
H. MEULINK
Scriba.
529 woorden
Officieele Bercihten.

Officieele Bercihten.

Classis Breukelea. Vergadering der classis Breukelen D.V. op de gewone plaats te Breukelen op Donderdag 26 Nov. a.s. des voorm. te 9 ure.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 6 Nov. a.s. bij den eerstondergeteekende. De kerkeraad van Wilnis met de sa ...

20 oktober 1912
De Heraut
W
A. WILLEMSE
A. HoGERWERF
A. KOLLAARD
P. VAN HARTINGSVELDT
H. MEULINK
P. WILSCHUT
A. DE GEUS
203 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Heeren collectanten, voor welk doel ook collecteerende, worden nogmaals door den kerkeraad opmerkzaam gemaakt, dat om met succes te kunnen werken in de gemeente, drie weken te voren een schriftelijk verzoek door hen moet worden gedaan aan den kerkeraad, en deze voor iedere aanvrage zal beslissen. ...

16 oktober 1910
De Heraut
J. J. DE JAGER
F. C. MEIJSTER
H. MEULINK
H. BOENDERS
C. VIJN
JOH. S. LANGEN
W. C. VAN OEL
H. VAN DIJK
M. V. MUISWINKEL
A. WILDEBOER.
1057 woorden