GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
H. W. VAN LOON.
Officiele Berichten

Officiele Berichten

(Met verkorling uit het Kerkblad van 11 IJcc.) THEOLOFISCHE SCHOOL. Maandagavond 7 December ten 7 uro had de overdracht plaats van het Rectoraat aan de Theologische School. Prof. M. Noordtzij hield eene rede over: süostersche lichtstralen en Westersche Schrif ...

De Heraut
H. W. VAN LOON.
147 woorden
Officieele Berichlen.

Officieele Berichlen.

(Met verkorting uit hei Kerkblad van 4 Dec)Classis Beilen, gehouden te Dwingelo 17 November 1896.In het moderaraen nemen zitting: Ds. Mooihuizen als praeses, en Ds. Dijkstra als scriba. Naar aanleiding van een speciaal geval wordt de opmerking gemaakt, dat sommige vertrekkende leden ...

De Heraut
A. VAN DER SLUYS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
H. W. VAN LOON.
818 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 4 Juni.Vergadering der Classis Leiden, gehouden te Leiden den isenMei 1897. Ds. T. H. Woudstra neemt volgens beurte plaats als praeses.Ingevolge een besluit der vorige vergadering wordt nu door eene commissie ter behartiging van de belangen der Ze ...

De Heraut
Zion liefhebben. J
H
DONNER.
H. W. VAN LOON.
875 woorden
Op verzoek deelen

Op verzoek deelen

Op verzoek deelen we hier den Beroepsbrief mede, gelijk die door den Kerkeraad van Amsterdam aan Ds. Ploos van Amstel is afgezonden: De Kerkeraad der Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Amsterdam, wenschende over te gaan tot de vervulling van de bestaande vacature, opdat de gemeente te deze ...

De Heraut
F. L. RUTGERS.
H. W. VAN LOON.
663 woorden
Acta van het Synodaal Convent.

Acta van het Synodaal Convent.

gehouden te Rotterdam. EERSTE DAG. 28 Juni 1887.L.l. Maandag-avond werd in het Verkoop" lokaal te Rotterdam onder de leiding van Dr. Van den Bergh een bidstond gehouden, ter voorbereiding van het Synodaal Convent van Ontkomene ...

De Heraut
KUYPER
A. H
DE HARTOG.
J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL.
H. W. VAN LOON.
W. VAN DE BLEEK.
2501 woorden