GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
J. v. d. L.
De Doleantie en de Zending.

De Doleantie en de Zending.

Waar de Kerk vrijgemaakt wordt en in gehoorzaamheid aan het werk gaat, daar wordt onmiddellijk haar roeping tegenover de Zending verstaan.Dat zien we bij de twee groote kerkelijke bewegingen in de vorige eeuw, na de Afscheiding en bij de Doleantie.Waar nu de beteekenis van de Dolean ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1170 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Ghineescbe immigranten in Nederland. (Oe Zending onder de Ghineezen in ons land.) De wereld is erg klein geworden. Wat vroeger op groolen afstand te zoeken was, vinden we nu vlak aan onze deur.Dat valt direct in 'toog, als ge ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1408 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Tusschen polder eu sawah. Mr H. Schokking: Tusschen polder en sawah. — J. Ploegsma, Zeist. 1936.Indië gaat meer de aandacht trekken. Enkele jaren achter elkaar viel daar net als in het moederland de eene slag na de andere. En velen, vooral onder de jongeren, ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1320 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Roomsche Kerk en de Missie. I. Wij zijn in onzen tijd getuige van ©ein geweldige worsteling om de wereld. Op verschillend© fronten wordt deze kamp gevoerd.In het geheel van dien strijd neemt d© Zending een groot aandeel. Te ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1847 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Missie en de isiam. Tot voor kort kon men op bijna de geheele Unie constateeren, dat de Missie den Islam ontweek. De Kruistoch.tidee heeft nog eeuwen daarna doorgewerkt. Zij liet in de Roomsche Kerk de gedachte aan Missiewerk onder de Mohammedanen bijna niet opk ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1515 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Luther en de Zending. Op het eerste gezicht hebben die twee niet veel met elkaar te maken. De Hervormer van Wittenberg is niet gekomen tot de Zendingsdaad. Men heeft verschillende argumenten aangevoerd om dit feit te verklaren.De overtuiging, dat het wereldg ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1526 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Galvijn en de Zending. Wanneer C. Mirbt schrijft: „Men kan ©en geschiedenis der Reformatie geven, zonder het woord zending te gebruiken", dan mag dat juist zijn, als hij alleen ziet op Luthers levenswerk. Wij zagen het, bij Luther is het niet gekomen tot de zending ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1937 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„De voorbereiding van het meisje voor de gezinstaak" Zonder twijfel is bovenstaand onderwerp van groote, ingrijpende beteekenis. De Nederlandsche ilervormde Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft er dan ook een van de door haar uitgegeven geschriften aa ...

De Reformatie
G. MEIMA.
J. v. d. L.
1993 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bonifatius Heidenzendeling en kerkorganisator. I. Wanneer Bonifatius in 716 als zendeling onder de Friezem optreedt, is in deize laiidan nog hecht en sterk hel bolwerk vaa het heidendom. In heel Europa ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1572 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bonifatius Heidenzendeling en Kerkorganisator. II. Geweldig is dus de vlucht die Bionifatius' werk genomen heeft. Om deze goed te kunnen begrijpen, moet nog op enkele dingen gelet worden. Daar is naast ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1315 woorden