Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
K. SCHILDER
Artikel kerkelijk leven

Artikel kerkelijk leven

KERKELIJK LEVENIn verband met onze opmerkingen over de kwestie „Zeeland" (ter zake van ds v. Herwijnen) ontving ik verleden week een ingezonden stuk, met verzoek tot plaatsing. Daaraan voldoende begon ik in een artikel van enige kolommen beantwoording van de eerste opmerkingen in het stuk. ...

22 maart 1952
De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER
1900 woorden
Orgel-offer

Orgel-offer

Er is me gevraagd, of soms het oude orgel nu te koop was; vermoedelijk zullen wel enkele kleine gemeenten denken: iets voor ons? Maar het nieuwe orgel staat, in de aula, die niet altijd toegankelijk is; en het is geen speelgoed, maar dient voor serieus gebruik, vooral voor studie; het wordt allee ...

8 maart 1952
De Reformatie
K. SCHILDER
600 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Ook na ons , , stopsein" kwam er nog een ^tieuwe bijdrage. Ditmaal van studenten voor studenten. De , , vrijgemaakte" studenten te Groningen en Delft hebben f 33 gezonden voor de proceskosten. Ik geloof, dat ook deze gift bijzonder op prijs zal gesteld worden.Hartelijk dank.K. SCHIL ...

10 maart 1951
De Reformatie
K. SCHILDER
L. DOUW
L. D.
160 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Nadat we ons vorig stukje geschreven hadden, met mededeeling, dat we den tijd gekomen achtten, onder hartelijke dankzegging voor de ontvangen hulp, een stopteeken te plaatsen, kwamen nog enkele vriendelijke personen of kringen helpen: en ook daarvoor is nog altijd plaats; want het einde van het v ...

10 februari 1951
De Reformatie
K. SCHILDER
140 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Sedert onze vorige verantwoording ontvingen we nog volgende giften: N. N. te P. f2.50; R. P. E. te D. f2.50; door dhr H. H. v. d. Linden, Goes, van de Kerstconferentie Geref. jeugdleiders en - leidsters te Amersfoort-Blrkhoven f42.66, gecollecteerd (!). (U allen wordt bedankt en de gevraagde , , ...

13 januari 1951
De Reformatie
K. SCHILDER
255 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

We zijn nog van de partij. Maandagnamiddag werd door de familie van ds Heij aaji mijn woning bezorgd de som van f 33.31; dit bedrag was gecollecteerd aan een broodmaaltijd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Jongelingsvereeniging Timotheus te Hasselt op Dankdag 1950. — Prachtig: zelf ...

25 november 1950
De Reformatie
K. SCHILDER
182 woorden
Proces-kosten studentencorps

Proces-kosten studentencorps

In dank ontvingen we weer bijdragen. Ditmaal van: J. V. d. M. te H. f2.50; van mej. B. M. M. te A., mej. M. J. te G., en mej. K. E. te A., gezamenlijk in één storting f 7.50; collecte gemeente-vergadering Hilversum (door br S. K. aldaar) f 10.—; C. de W. te G. f 1.—.Samen f 21.— dus. ...

11 november 1950
De Reformatie
K. SCHILDER
202 woorden
Proces-kosten studentencorps

Proces-kosten studentencorps

De vrienden kwamen weer op het appèl. Ditmaal brachten ze: een postclièque van iemand uit A. , die noteerde: „geen naam vermelden" (11-9-50) ten bedrage van f 10.—; giro van „J. N. te M." f2.50; J. N. te E. f2.50 (met vraag: „ook niet verlegen met deze kleine gift? " en antwoord: dat zij verre!); ...

23 september 1950
De Reformatie
K. SCHILDER
167 woorden
Proces-korten studentencarps

Proces-korten studentencarps

Weer kwamen we vooruit. Volgende personen hielpen deze week een handje: S. v. D. te S. f 1.—; G. B. te E. f2.50; J. te B. f 1.—; J. V. te O. (met heel prettig büschrift) fl.—; B. N. te R. f5.—; mej. H. J. U. te H. flO.—; G. J. de V. te V. f5.—; G. S. te R.-Z. f2.50; N. N. te H. (biljet nr 78) f2. ...

16 september 1950
De Reformatie
K. SCHILDER
161 woorden
Proces-kosten studentencorps

Proces-kosten studentencorps

Weer goede berichten: ik ontving per giro: van C. A. V. O. te W. flO.—; K. B. te L. f2.—; mevr. J. H.-B. te A. f2.50; mej. J. A. M. te A. f2.50; „N. N. (58)" te U. f 2.50; H. S. te R. f2.—; C. v. B. te De B. fl.—; N. N. te H. (biljet nr 12) f2.—; W. J. S. te B. f2.50; J. G. V. te G. f5.—; H. J. t ...

9 september 1950
De Reformatie
K. SCHILDER
172 woorden
van 4