GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 27 Nov.)Theologische School van , |de Gerefoc> meerde Kerken in Nederland."Binnen eenige dagen, op den 6en December, herdenken wij weer de dies natalis van de; ? e School, de eigene Inrichting van de Gereformeerde kerken tot opleiding van aans ...

De Heraut
L. NEIJENS
Scriba.
L. LINDEBOOM.
J. OFFRINGA.
L
J. VISSER.
842 woorden
Prof. Lindeboom.

Prof. Lindeboom.

II (slot.) Mij dunkt, geachte Redactie, het aangevoerde is bewijs genoeg, dat de vraag die ik gesteld heb: Wat is Dogmatiek? en welk is haar verband met de Exegese? niet ongepast, en ook niet ontijdig is. 'k Heb het op de Conferentie gehad over de definities van de ...

De Heraut
L
LINDEBOOM
2178 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amersfoort. De eerstvolgende vergadering zal D.V. gehouden worden Dinsdag 8 Jan. a.s. Gewone plaats en tijd.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Zaterdag 22 Dec. aan het adres van den tweeden ondergeteekende, Namecs de Kerkeraden der ...

De Heraut
Ds. A. M. DONNER.
Ds. H. TEERINK.
J
L
JASPERS
1489 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Dordrecht. De kerken dezer classis worden ter vergadering geroepen D. V. Donderdag 7 Febr. 1907. Punten voor het agendum in te zenden vóór 23 Jan. a.s. aan het adres van den scriba.Namens de roepende kerk, H. G. DE JONGE, praes.J. STERK ...

De Heraut
H. G. DE JONGK
praes.
J. STERK VAN DE WEG
scriba.
L
VAN DER VEN
scriba.
JOH
SOHL
scriba.
233 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Algemeene Vergadering van de Nationale Vereeniging tot overneming van het Geref. Gymnasium te Kampen.Deze Algemeene Vergadering zal D.V. worden gehouden Donderdag 26 September, te Utrecht, in „Irene", Keistraat.Agendum.1. Opening der vergadering.2. Voor en rsa: teek en ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
J
KOK
L
GEEMMIUS
J. VAN HAERINGEN
963 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

FRANEKER, 2 Aug. Hedenavond nam onze algemeen beminde leeraar, Ds. A. Doorn, afscheid van de gemeente, naar aanleiding van Fillip. I : 27. De gemeente was bedroeid in deze ure van scheiden, doch ook tevens vervuld met dank aan den Heere, die ons elf jaar en zes maanden dezen waardigen dienstknech ...

De Heraut
L. HOFSTRA JR
H
A
VAN ANDEL.
Ds
C
L
F. VAN SCHELVEN.
1387 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Gorinchem. De e.k. vergadering zal D.V. gehouden worden Woensdag 3 Febr., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum s.v.p, 14 dagen tevoren in te zenden.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem: C, LINDEBOOM, praeses.J. H. ...

De Heraut
C
LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDK
Ds
M. H. K
MOL
L
v. D. VLUGT
G. BAN
C. LiON CACHET
H. G. DE JONGE
A
M
DONNER.
759 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Meppel. De Geref. kerken in de classis Meppel hebben in hare vergadering van 7 Aug. praeparatoir geëxamineerd B. van'Halsema, candidaat in ds godgeleerdheid aan de Theol. school te Kampen, en met alle stemmen besloten, hem vrijheid te verieenen om te staan ...

De Heraut
G
VAN HALSEMA
A. VAN DIJK
W
L
MILO
647 woorden
uit de Pers.

uit de Pers.

In de Classis Middelburg heeft zich het geval voorgedaan, dat voor een kind, dat te krank was om naar de kerk gedragen te worden, door de ouders de huisdoop is aangevraagd. De Classis Middelburg, die in deze zaak om advies was gevraagd, droeg aan een Commissie op haar hierin van voorlichting te d ...

De Heraut
S. DE JAGER.
W. MELIS PZ.
L
BOUMA
1820 woorden