GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
Praeses
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895, Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.Voor de vele en tr ...

De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeses
H. BRINK
Scriba
G. BRUGSMA
Penn.
1261 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 Maart. GENERALE SYNODE. Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken; dat zij de gelden, fond ...

De Heraut
J. FLESCH.
R. PRENT VAN DALEN.
J. C. VAN SCHAICK JZN.
H. DE JONG
Praeses
W. J. ZijLMANS
Scriba
W. J. DE HAAS.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
B. VAN SCHELVEN
421 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Meiverkortinguit hei Kerkblad van 26 November, Kort Verslag van de Vergadering der Classis Deventer, gehouden 4 November 1897.De kerk van Enter heeft behoefte aan raadgeving aangaande een lidmaat der gemeente, die hulppostbode is geworden en nu op den Rustdag moet rondgaan. Resultaa ...

De Heraut
B. W. KLAARHAMER
Praeses
K. FERNHOUT
MZ. h
t. Scriba.
749 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verkorting tdt het Kerkblad van 20 fan. '99.^ANTWERPEN, ii Jan. 1899. De kerkeraad der Geref. kerk te Antwerpen geeft bij dezen tot zijne blijdschap aan de Geref. kerken in Nederland kennis, dat de Geref. kerk te Antwerpen, onder leiding van den door de Classis Klundert aangewezen Cons ...

De Heraut
J. MULDER
Praeses
176 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland (N. en Z. gedeelte).Vergadering van Deputaten D.V. Maandag 12 Augustus te Rotterdam, Hovenierstraat, 11I/3 uur.W. B. RENKEMA, waarn. secr.Renkum, 3 Aug. 1907.Na ruim driejarigen arbeid nam onze leeraar, Ds. R. de Jager, Zondagavond ...

De Heraut
W. B. RENKEMA
M
V
D
LUGT
J. HESSELS
Praeses
Zwolle.
T
NOORDEWIER
Assessor
Meppel.
A. M. DONNER
A. DE GEUS
Adj
648 woorden