GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

80 resultaten
Filteren
van 8
Scriba.
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Oudemirdum: Cand. C. Lugtigheid te Den Haag.Aangenomen naar: Neede: Cand. K. Meima te Groningen.Oudehorne: Cand. J. L. Bakker te Santpoort. Bedankt voor: Aalsmeer: A. v. d. Weg te Ottoland. Dedemsvaart: A. J. Boss te Mariënberg. Schoonoord: Cand. K. Meima te Groningen. ...

15 januari 1932
De Reformatie
J. H. KOERS
Praeses.
H. J. KOUWENHOVEN
Ass.
J. DOUMA
Scriba.
849 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Eaambnigge: M. Bouwman, caiid. te üitliuizeu. Oud-Scliooiieljeek en Kiehviiideweer: R. J. v. d. Weerd; caad. te Kampen. Rotterdam (Dé Heij-Tuindorp): H. D. Dxenth, geestelijk verzorger vaji de stichting „Wolfheze" te Wiolfheze. Sellingen eix Westerlee: W, v. d. Heide, oand. te Ferwer ...

1 juni 1928
De Reformatie
B'. A. KNOPPERS
J. H. SILLEVIS SMIT
Praeses. G. M. A. LAERNOES
Scriba.
H. COLUN
1430 woorden
De Synode van Assen.

De Synode van Assen.

Zeventiende zitting. In de Donderdagmiddag gehouden zitting der Synode, die niet publiek was, was ingekomen het antwoord van Dr J. G. Geelkerken met, een begeleidend schrijven van den kerkeraad van Amsterdam-Zuid, luidende als volgt: Weleerwaarde en eerwaard ...

19 maart 1926
De Reformatie
w.g. Dr J. G. GEELKERKEN.
w.g. Dr J. G. GEELKERKEN
Praeses. H. VAN LUIN
Scriba.
w.g. FERNHOUT.
w. g. GEELKERKEN.
5715 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: De circulaire, door de Regelings-Commissie verzonden, waarin een feestgave gevraagd wordt voor de vereeniging op haar 40e jaarvergadering, wordt algemeen goed ontvangen.')Uit alle oorden van het land komen goede berichte ...

20 juni 1920
De Heraut
E. VAN DER LAAN
Scriba.
566 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Deze week wordt aan alle H.H. oudstudenten l eenè circulaire gezonden om hen op de hoogte ­ te stellen van het bedrag dat voor het fonds 1920 reeds is ingekomen, en tevens om de aandacht nog eens op genoemd fonds te vest ...

2 mei 1920
De Heraut
J. E. WESTERHUIS
Scriba.
446 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vergadering der Classis Deventer, D.V. Woensdag 16 October 1918, te Almelo. Aanvang 's voormiddags 9 uur.Agendum: Opening der vergadering door Ds. P. I. Jongbloed, Praeses der laatstgehouden Classis.Onderzoek der lastbrieven.Moderamen: Ds. A. Knoppers, Praeses; Ds. P. I. Jong ...

13 oktober 1918
De Heraut
De Cl. Corr.
SCHEPS
V. d. m.
W. H. L. KUYK
Scriba.
177 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde kerken in Nederland. De Sjmode van de G^eformeerde kerken, onlangs te Rotterdam gehouden, droeg aan Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid op; om met afgevaardigden van de Protestantsche_ Christehjke kerken in ons vaderland in ...

30 september 1917
De Heraut
H
PAVINCK
Voorzifiter. H. COLTN. H. BOUWMAN
Scriba.
327 woorden
Generale Synode  der Gereformeerde Kerken.

Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

Namiddagzitting, 30 Augustus 1917. De vergadering gaat in comité.Na heropening der openbare zitting wordt medegedeeld, dat tot Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen is benoemd Dr. S.Greydan us, 'predikant te Paesens.Ds. Breukelaar ra ...

23 september 1917
De Heraut
. . Aan H. M. de Koningin.
J.
H. LANDVVEHR
J. H. LANDWEHR
Praeses.
H. BROUWER H.MZ.
A. QuAAK
Scriba.
D. VERVEEN
G. VERRIJ
h.t. assessor.
2692 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Generale Synode der Gereformeerde Kerken. Ure des Gebeds. In de Nieuwe Zuiderkerk aan den Westersingel te Rotterdam werd Maandagavond een Ure des Gebeds gehouden met het oog op de thans aangevangen Generale Synode van de Gereformeerd ...

9 september 1917
De Heraut
H. BROUWER
HZN. Praeses. A. QuAAK
Scriba.
2355 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Bilt bij Utrecht, 28 Aug. '17. Zondag j.l. nana onze geliefde Leeiaar Ds. F. Drost zegenend afscheid in een overvol kerkgebouw. Z.Ew. sprak een hoog jmstig en bemoedigend woord naar [aanleiding van Hebr. 'XZ vs. 21 en 21. Ouderl. J. L. van Rheenen dankte hem voor deze harteÜjke woorden van afs ...

2 september 1917
De Heraut
J. R. DE MiLDT
Scriba.
C. W. J. VAN LUMMEL
666 woorden
van 8