GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
W. B. RENKEMA
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Classe te 's Hertogenbosch besloot op haar laatstgehouden vergadering, om tot de Kerken in ons land het vriendelijk verzoek te richten, bij vertrek van Doopleden naar het Zuiden, hiervan de betrokken Kerken in het Zuiden kennis te willen geven. Gedurig blijkt dat, bij nalatigheid hiervan, Doop ...

29 augustus 1915
De Heraut
H. DEKKER
W. B. RENKEMA
v. d. Generale Kas
B. VAN HALSEMA
1454 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Zuidwolde (Gron.) maakt door dezen aan belanghebbenden bekend, dat collectanten, die eene aanbeveling van den Kerkeraad begeeren, haar minstens vier weken van te voren moeten aanvragen.De Kerkeraad voornoemd: R. S. WIGBOLDUS, scriöa.Aan de diac ...

28 juni 1914
De Heraut
R. S. WIGBOLDUS
P. J. J. MEIJ
J. H. KOK
W. v. D. LINDEN
J. ANDRIESSEN
Mr. A. J. L. V. BEECK CALKOEN
J. BIJLENGA
H. D. L. DEN ENGELSE
Jb. DE GRAAFF
M. QUAKKELAAR
A. T. VEENINGA
R. BROEKHUIZEN
Dr. J. C. DE MOOR
Ds. J. G. MEIJNEN
Ds. H. BUITENHUIS
Ds. R. J. AALEERTS
W. B. RENKEMA
Ds. R. J. AALBERTS
496 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Het D. G. adres van de Geref. kerk te Leiden is V. d. Horst, scriba, Haarlemmerweg 34. NAtnecs dea kerkeraad: D. G. V. D, HORST, scriba.De Classes Gouda bericht den kerken, dat ia plaats vaa Ds. Hagenbeek, Ds. .S. Kamper te Haastrecht als Actuatius is benoemd, en dat de stukken voor ...

20 augustus 1911
De Heraut
D. G. V. D
HORST
J. OSINGA
L. G. GORIS
J
BOSCH SR
W. B. RENKEMA
W. E. V. DUIN
793 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met dank aan den Heere kan ondergeteekende mededeelen, dat bij hem beticht is ingekomen van een legaat van wijlen Mevr, M. G. Dros, weduwe van den heer K. J. Hoogeveen, overleden te Utrecht, aan de Generale Kas der Geref. Kerken, tot steun der verzorging van emeritipredikanten, pred.s weduwen en ...

1 augustus 1909
De Heraut
W. B. RENKEMA
H. HANGELBROEK
1896 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L.S.De classis Zwolle der Geref. Kerken heeft in hare vergadering van den 12 en Nov. voor het praeparatoir examen onderzocht en metalgemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Heilige Sacramenten, den heer H. Jansen, Theol. cand. te Kampen, thans te Amsterdam.Tevens ...

22 november 1908
De Heraut
L.S.
J. J. WESTERBEEK VAN EERRTEN
C. A. VAN NOOD
W. B. RENKEMA
|g|^ W. L
MILO
684 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland (N. en Z. gedeelte).Vergadering van Deputaten D.V. Maandag 12 Augustus te Rotterdam, Hovenierstraat, 11I/3 uur.W. B. RENKEMA, waarn. secr.Renkum, 3 Aug. 1907.Na ruim driejarigen arbeid nam onze leeraar, Ds. R. de Jager, Zondagavond ...

11 augustus 1907
De Heraut
W. B. RENKEMA
M
V
D
LUGT
J. HESSELS
Praeses
Zwolle.
T
NOORDEWIER
Assessor
Meppel.
A. M. DONNER
A. DE GEUS
Adj
639 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Door woningverandering van onzen predikant, is het adres van den kerkeraad der Geref. Kerk te Ruhrort; Ds. G. W. Akkerhuis, Friedrich Wilhelmstrasse 21, Ruhrort, K. VAN OOSTENDE, scriba.Ruhrort, 13 Mei 1907.Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland.Vergadering van Deputate ...

19 mei 1907
De Heraut
K. VAN OOSTENDE
W. B. RENKEMA
H. G. DE JONGE
J. STERK VAN DE WEG
T. OEGEMA
J. EIKELBOOM
Ds. T. OEGEMA
Ds. H. DIJKSTRA
Ds. H. HOEKSTRA
Ds. W. BREUKELAAR
Dr. J. HANA
Ds. H. KOFFYBERG
S. T. GOSLINGA
1180 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Woerden heeft in hare vergadering van 17 Mei met gunstig gevolg praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar gesteld in de Geref kerken den cand. a; d. V. U. den heer C. A. van Nood te Alphen a/d. Rijn.Namens de classisJ. W. GUNST, scriba.Generale Kas lot steun der verz ...

17 juni 1906
De Heraut
J. W. GUNST
W. B. RENKEMA
W. DEN HENGST
H. BUITENHUIS.
920 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland. Vergadering van deputaten D. V. Maandag 28 Mei te Rotterdam, Hoveniersstraat, precies ten II ure.Namens het Moderamen, W. B. RENKEMA, secretaris, Rijnshurg, 21 Mei 1906.Zondag 13 Mei was voor kerker ...

27 mei 1906
De Heraut
W. B. RENKEMA
D. DE BRUIJN YZN.
H. KEMPKES
W. H. BOUWMAN
A. DELFOS
R. KUIJPER.
1547 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Hulpbehosvende kerken, Zuil-Holland.Vergadering van deputaten D. V. a.s. Maandag 12 Maart te Rotterdam, Hoveniersstraat, II uur.Op deze vergadering moeten de hulpaanvragen voor 1906—'07, gesteund door de respectieve classis, worden ingediend.Namens het moderamen, W. B, RENKEM ...

4 maart 1906
De Heraut
W. B. RENKEMA
A. DELFOS
R. KUIPER.
773 woorden
van 2