GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Het jaar 1876 was het vrijheidsjaar voor de Universiteit en de beoefening der wetenschap in Nederland.Tot groote blijdschap van mannen als Dr. A. Pierson.Dr. Pierson was verheugd over het feit dat «officiee ...

De Heraut
H. L. BOTH
h. t.
1021 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons : Directeuren der vereeniging voor Hooger Onderwijs willen geen poging onbeproefd laten om ook de rekening over 1919 zouder tekort af te sluiten.Waar eenigszins kans van slagen is, worden de broeders correspondente ...

De Heraut
A. THIELEN
h. t.
948 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Werd in een vorig nummer melding gemaakt van den goeden vooruitgang der inkomsten van de. Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ger. grondslag, het is verblijdend te kunnen melden, dat ook buiten de organisatie om, nog an ...

De Heraut
H. BOUWMAN
Ds. A. THIELEN
h. t.
725 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gouda. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Krimpen aan de Lek bericht, dat de Classis Gouda D. V. vergaderen zal te Gouda Dinsdag 6 Augustus a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 16 Juli a.s. bij den scriba. ...

De Heraut
H. VAN DER GRAAF
G. DIEMER
h. t.
L. G. GoBis
h. t.
J. J. WESTERBEEK VAN EBRTEN
880 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der Classis Breukelen, gehouden 1 Nov. 1917.1. De vergadering wordt op de gebruikelijke manier geopend.2. Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd Kamerik vaardigde een diaken af, welken keurstem verleend werd.3. In het moderamen namen zitti ...

De Heraut
A. C. HEIJ
h. t.
348 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amsterdam. De Classis Amsterdam heeft in hare vergadering van Woensdag 8 Sept. j.l. praeparatofr geëxamineerd den heer D. Chr. Karssen, cand. aan de Vrije Universiteit, en met algemeene stemmen hem toegestaan in de Geref. Kerken te proponeeren. •^Nam ...

De Heraut
W. GOEDHUIJS.
h. t.
47 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

OOSTBURG. Collectanten worden opmerkzaam gemaakt, dat zes weken te voren een schriftelijk verzoek moet worden gedaan aan den kerkeraad, die over iedere aanvrage zal beslissen.Namens den kerkeraad, I. CATSMAN, scriba.Vergadering van de classis Gorinchem, gehouden 8 Nov. 19ri t ...

De Heraut
I. CATSMAN
KAPTEYN
h. t.
E. J. WIENTJES.
529 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Geref Kerk te Nijmegen verzoekt beleefd aan de ouders of voogden van de jongelingen van Gereformeerden huize, die in den militairen-of burgerstand tijdelijk in onze stad verblijf moeten houden, de namen en adressen te mogen ontvangen bij den voorzitter.Ds. M. F. Visser, St. Ann ...

De Heraut
Ds. M. F. Visser
St.
W. VERHOEF NZ.
JAN VAN ZANTEN
T. SAP
h. t.
H. HEIJSTEK
163 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

23 Februari 1908 was en blijft voor de kerk van Tholen een gedenkwaardige dag.Nadat 11 December 1907 het besluit tot ineensmelting van de kerken A en B was genomen, en dit 15 Januari door de Classis was geapprobeerd, werden wij 23 Februari '08 door door de vereeniging openbaar als de ééne ...

De Heraut
C. J. KUIJPER BOONE
h. t.
C. LINDEBOOM
P. J. J. VAN VLEUTEN
W. MAAN
L. DOLMAN
J. GOMMER.
F. J. V. D. ENDE
Adj.
758 woorden
„Dok hunne kinderkens”.

„Dok hunne kinderkens”.

En gansch Juda stond voor het aangezicht des Heeren; ook hunne kinderkens, huniie vrouwen en hunne zonen. 2 Kron. 20 : 13. In de Schrift moeten altoos de kinderkens er bij. Niet alleen de groeten maar ook de kleinen, tot zelfs 't kindeken san moeders borst. In den ...

De Heraut
J OSINGA
praeses.
ROON
A. DELFOS
PH. W. H. ESKES
D. B
HAGENBEKK
h. t.
2907 woorden
van 2