GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4 resultaten
Filteren
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
Wij ontvingen ter

Wij ontvingen ter

Amsterdam, 15 Nov. 1895.Wij ontvingen ter plaatsing onderstaande Verklaring van den heer Lohman, met het Antwoord daarop van den heer Rutgers c. s."Verklaring.Het is mijnen ambtgenooten Rutgers en Kuyper noodig voorgekomen, openlijk de redenen mee te deelen, waarom zij de med ...

De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
F. L. RUTGERS
A. KUYPER
1790 woorden
Het laatste woord.

Het laatste woord.

Nogmaals ontvingen we onderstaande quadrupliek.Geachte Hoojdredaoteur!Het is zeer wel mogelijk dat gij, ten aanzien van uwe opvatting van professorenkransen gelijk hebt. Niet opgevoed in den kring van professoren of predikanten, kan ik mij ten aanzien van den aard dier gezelschappen ...

De Heraut
Uw dw. dr.
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
446 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hit Kerkblad van it Januari. Acta van de Classis Franeker. Ds. Ten Hoor is naar toerbeurt Praeses en benoemt, met goedvinden der vergadering, Ds. Van Goor tot Assessor en Ds. Van Lingen tot Scriba.Ds. Ten Hoor doet, mede namens Ds. V ...

De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
J. H. DONNER
M. NOORDTZIJ
888 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 16 Sept.) Advies in zalie de ineensaielting' der plaatselijke Kerfees. De Deputaten der Gereformeerde kerken voor advies in zake de ineensmelting der plaatselijke kerken worden niet slechts door eenige Classen geraadpleegd ...

De Heraut
H. BEUKER
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
F. L. RUTGERS
L. H. WAGENAAR
D. K. WIELENGA
2310 woorden