Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

109 resultaten
Filteren
van 11
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 19

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 19

-'f 17zonder reden, dat de hoogleeraar Brugmans zijn werk over de geschiedenis van%de stad onzer inwoning sinds 1795 genoemd heeft ,,het nieuwe \ m s t e r d a m " . In de inleiding doet hij uitkomen, ' dat, terwijl er ttisschen het Amsterdam van de 13de en dat van de 18de eeuw een ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
347 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 37

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 37

35 en hoe ergert zich zijn broer Willem, wanneer er, als het land in 1825 door een grooten watersnood geteisterd wordt, geen nationale biddag wordt uitgeschreven! Hij moet erkennen, „het is eigenlijk consequent; zonder godsdienst van staat kan men niet nationaal bidden, mag men dan ook nationaal ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
344 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 38

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 38

36 in betrekking te treden tot dien staat, maar zich als vreemde in 't land aan te merken" ^), Zelf merkte Bilderdijk zich als vreemde , aan: volgens de fijne opmerking van Colenbrander emigreerde hij naar het droomrijk van Teisterbant.") Van de ergernis van hem en de zijnen, fel, maar zich lang ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
372 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 39

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 39

37 we na het Eindverdrag met België onze eigen huishouding moesten beredderen, door niet minder dan 600 predikanten aanbevolen — en daarmee, als in 1814, den staat een Protestantsch cachet geven? De Roomschen wilden geen Protestantschen, maar gaven de voorkeur aan den neutralen staat, en werden z ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
359 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 40

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 40

38 strijd is toen beslist ten gunste van de absolute neutraliteit, welke echter door de zinsnede over de Christelijke deugden werd gecamoufleerd. Ik ben mij echter zeer goed bewust, dat, wanneer men de vraag zou stellen, hoeveel, in den loop der geschiedenis sinds 1795, onze staat aan christelijk ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
344 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 23

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 23

21 toch velen Patriotten te machtige). In het zoogenaamd „Pro) gram van 1782", een ontwerp van staatsverbetering van patriot/ sche zijde, werd wel de eisch gesteld, dat alle Protestanten, van ƒ ^ welke gezindheid ook, admissibel zouden zijn tot de Regeering, j maar._ werden de Roomsch-Katholieken ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
325 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 10

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 10

8 het laag neerzien op 1795, hetgeen een tijd lang mode geweest was, afkeurt en op meer dan één punt tegen Thorbecke te velde /^ trekt, 1795 is voor hem ,,het begin van een nieuwe orde van (^ zaken, waarin het beter is dan in vroegere tijden." ^) ,,Bij het verkeerde, dat de tijd openbaarde, bragt ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
336 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 32

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 32

30 • Gemeentebestuur van Amsterdam geen sprake meer, ^) Naar we vroeger hebben opgemerkt, werden zelfs de Roomsch-Katholie^-ken teruggedrongen, zij het ook in mindere mate. J a , men ging • nog verder den weg der reactie op: ,,de regentenbanken weer in J de kerken geplaatst, de beroepingen "weer ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
366 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 11

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 11

9 beter, verstandiger was dan de verzoeningspolitiek, door Schimmelpenninck en de Amsterdamsche Municipaliteit in de bekende publicatie van 11 Februari 1795 gepredikt." Wij zouden vreezen telkens in herhaling te vallen, zoo we streefden naar volledigheid en U geen enkelen naam schonken van al onz ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
357 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 24

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 24

22 Men sprak toch al van het Gereformeerd Oranjegeloof, en waarlijk niet zonder reden. Want al is het ook waar, dat men wel goede Gereformeerden aantrof onder de staatsgezinden, en aan den anderen kant, dat de orthodoxie van verscheidene Orangeïsten niet op de keper bezien moest worden, dat neemt ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
338 woorden
van 11