GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4 resultaten
Filteren
C. B. SCHOEMAKERS
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classe Rotterdam heeft in hare vergadering van 35 Februari 1913, den heer Hendrik van Haeringen, candidaai in de H. Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, na gehouden praeparatoir examen, beroepbaar verklaard in de Gereformeerde Kerken.Namens de classe voornoemd, C. B. SCHOEMA ...

2 maart 1913
De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
scriba.
H. MEULINK
Scriba.
529 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Algemeene vergadering. Aan de afdeeüngen, aangeslotene corporaties en leden van „de Nationale Vereeniging voor Gereformeerd voorbereidecd Hooger Ooderwijs, te Kampen", wordt bericht, dat de algemeene vergadering D.V, gehouden zal worden Woensdag den i4en Juli a.s, ...

30 mei 1909
De Heraut
J. KOK
M. VAN DEN OUDEN
F. TEN KAATE
C. B. SCHOEMAKERS
962 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Alle brieven en stukken de kerk alhier betreffende, wordt men verzocht te zenden aan het adres van ondergeteekende.Namens den kerkeraad der Geref. kerk, G. LUSTIG Hz., scriba.Particuliere Synode der Geref. kerken van Zuid Holland (Noordelijk gedeelte) te houden op Woensdag 12 Juni a ...

14 april 1907
De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
J. EIGEMAN WZN
J. OSINGA
462 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Middelburg. De Classis Middelburg der Geref. kerken, bijgestaan door de Prov. Deputaten, heeft in hare vergadering van 24 April j.l. peremptoir onderzocht den Eerw. Heer H. Meulink, ber. pred. te Melis-en Marienkerke.Met algemeene stemmen werd genoem ...

29 april 1900
De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
J. A. GOEDBLOED.
W. H. VAN HELDEN.
J. J. KOOPMANS
Js. VAN DER LINDEN.
F. ZANTINGE
D. S. REEK
707 woorden