GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Alle brieven en stukken de kerk alhier betreffende, wordt men verzocht te zenden aan het adres van ondergeteekende.

Namens den kerkeraad der Geref. kerk, G. LUSTIG Hz., scriba.

Particuliere Synode der Geref. kerken van Zuid Holland (Noordelijk gedeelte) te houden op Woensdag 12 Juni a.s. te Alphen, (Z. H.)

Stukken voor het agendum, benevens opgaaf van de namen der afgevaardigden met hunne respectieve woonplaatsen, vóór 18 Mei a.s. in te zenden bij den praeses der roepende kerk van Alphen (Z.-H.),

Namens den kerkeraad der Geref. kerk te Alphen (Z-H.),

C. B. SCHOEMAKERS, praeses.

J. EIGEMAN WZN., scriba.

Vergadering van de classe Almkerk te Nieuwendijk, 4 April 1907.

De roepende kerk van Dassen opent, bij monde van haren dienaar, Ds. Aalders, de vergadering. Z.Eerw. laat zingen Ps. 123 : i, gaat voor in gebed en leest i Cor. 12.

Uit de credentialen blijkt dat twee kerken een diaken als primus wenschen zitting te doen nemen. Na gehoorde reden heeft de classis hiertegen geen bezwaar.

Het moderamen wordt als volgt saamgesteld: Ds. Aalders, praeses; Ds. Goedbloed, assessor, en Ds. Osinga, scriba.

Ingekomen zijn en gelezen worden: a, een schrijven uit Zuidbroek namens de classis Groningen; b. van eenige leden uit de kerk van Groningen (B), die beide voor kennisgeving worden aangenomen; c. van de classis Harderwijk, vermeldende de afzetting van Ds. Op 't H.; d. uit Wageningen, 't welk in de kerkeraden nader zal worden overjvogen; e. stukken van den candidaat L. Both, beroepen predikant te Andel, om peremptoir te kunnen worden onderzocht, waartegen geen bezwaar is.

Naar de particuliere synode worden afgevaardigd de predikanten: W. Bosch, J. A. Goedbloed en J. Osinga, primi, en G. J. D. Aalders, als ie, 2e en 3e secundus; en de ouderlingen W. N. de Leeuw, A. Oost en G. V. Oord, primi, en A. v. 't Sant, P. v. Drunen en W. Heysteck, , als secundi.

Aan de particuliere synode zal gevraagd worden, of het niet gewenscht is een prov. fonds te stichten met het oog op de verplichtingen der kerken in zake Art. 13 D. K. Tevens wordt den kerkeraden in overweging gegeven om een classikaal fonds voor dat zelfde doel op te richten, om op de e.k. vergadering daarover nader te handelen.

Na onderzoek wordt de cand. L. Both met vrijmoedigheid toegelaten tot den dienst des Woords in de Geref. kerk te Andel.

De vacature-diensten worden aldus geregeld: iessen:14 April, W. Bosch; 5 Mei, J. Goedbloed; 16 Juni, J. Osinga; Sleeuwijk:21 April, J. Goedbloed; 12 Mei, J. Osinga; 16 Juni, G. J. Aalders; Waardhuizen:7 April, G. Aalders; S Mei, W. Bosch; 2 Juni, L. Both; 30 Juni, J. Goedbloed.

De volgende vergadering, op te roepen door de kerk van Nieuwendijk, zal gehouden worden te Almkerk op 2ii Juni, 's morgens 9 uur.

Na dankgebed van den assessor, sloot de praeses de vergadering.

J. OSINGA, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's