GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
Rondom de Sialen-berijming van 1773

Rondom de Sialen-berijming van 1773

(II) Is de berijming van 1773 geheel en al een staatscreatuur? Het antv/oord hierop moet bevestigend luiden.De plaats waar de Commissie samenkwam was symbolisch. Men zetelde in het Mauritshuis in de residentie, die nog niet door Willem V verlaten Was. ...

29 oktober 1949
De Reformatie
C
V. d. WAAL
939 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Acta der Generale Synode. Namens de leden vau het Moderamen der Generale Synode van Leeuwarden bericht ondergeteekende, dat de Acta verzonden zijn aan alle kerkeraden en rechthebbende personen. Wie ze aiet ontvangen heeft en er toch aanspraak op meent te mogen make ...

28 november 1920
De Heraut
Ds. A. DE GEUS
M. M
HoBjus
G. M
V
RENNES
A. SCHIPPERS
DR. J
C
DE MOOR
DR. G. CH. AALDERS
T. J. HAGEN
627 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: De propaganda gaat rustig en geregeld door. Groningen blijf: zijn ouden roem hatidhaven, en het Zuiden houdt niet terug. In Melissant, wellicht voor meiiig lezer onbekend, steeg de contributie met f 59, in Sommelsdijk we ...

10 augustus 1919
De Heraut
C
J. Goslinga
W. H. L. KUYK
Ds. J. H. HOUTZAGERS
Ds. J. D. HEERSINK
1958 woorden
Oficieele Berichten.

Oficieele Berichten.

L. S.l De Raad der Ger, Kerk van Schoondijke brengt ter kennlR van heeren collectanten, dat om met goed gevolg In deze gemeente te werken, drie weken van te voren een schriftelijk verzoek door hen moet worden gericht aan den ketkeraad, welke over iedere aanvrage za ...

21 september 1913
De Heraut
C
P. DE KEIJZER
62 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref. kerk te Zwolle bericht nogmaals, dat de ritiiogen der Generale Synode D V. zullen aanvangen Dinsdag 22 Aug. des voormiddags ten 10 ure in de Oosterkerk.Den avond te voren is et bidstond voor genoemde vergadering in de Plantageketk om half 8.Dese bedestond zal ...

6 augustus 1911
De Heraut
Ds.W. H
GISPEN.
G. WIELENGA.
J
BOSCH Oz.
A
BOON
Ds. R. V. D. KAMP
A. F. V. NKULEGEM
C
LION CACHET
Ds. J. DE VRIES
J. D. V. D. VELDEN
1578 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Par. Synode van Z, - Holland (Z. gedeelte).Deze zal gehouden worden te Hellevoetslais in het Militair Tehuis op Dinsdag 27 Juni.Punten voor het agendum vóór 4 Juni te zenden aan den ondergeteekende.Namens de roepende kerk van HellevoetsluisA. D. C. KOK, consulent. ...

7 mei 1911
De Heraut
A. D. C. KOK
consulent.
R
J
V
D
VEEN
praeses
C
ORANJE LZ
scriba.
W. DE JONG.
T. HOEKSTRA
1273 woorden
ARMENWET.

ARMENWET.

Aan de Kerkeraden, Classen en Synoden der Geref. Kerken in Nederland, Weleerw. en Eerwaarde Broeders.Bij de Staten-Generaal is door onze Regeelioe een wetsontwerp ingediend, dat, zoo het wet werd, voor het leven onzer Kerken van , èr strekkende beteekenis zou zijn. We bedoelen het w ...

23 april 1911
De Heraut
L. BOUMA
V. d. m. Middelburg.
W. BOUWMAN
V. d. m. Hallum.
K. LE COINTRE
Goes.
Dr. W. A
VAN Es
V. d
m.
Leeuwarden.
K. FERNHOUT
V. d. m. Utrecht.
F. A. V. D. HEIJDEN
V. d. m.
Oudshoorn.
J. J
MIEDEMA
m. Groningen.
W. B
RENKEMA
V
d
m
Renkum
R. J. W. RUDOLPH
d. m. Leiden.
C
L. F
VAN SCHELVEN
2569 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De buitengewone particuliere Synode van Zeeland zal D.V. gehouden worden op Woensdag den 8en December a.s. te Goes, aanvang des morgens te 10 ure.De namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór Vrijdag 26 Nov. bij den eerst ondergeteekende.De kerkeraad der Geref, Kerk te Goes: ...

14 november 1909
De Heraut
R
J
V. D
VEEN
C
ORANJE LZ
A
D
V. D. SCHAAF
A. DE RUIJTER
T. HOEKSTRA
962 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Gorinchem. De e.k. vergadering zal D.V. gehouden worden Woensdag 3 Febr., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum s.v.p, 14 dagen tevoren in te zenden.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem: C, LINDEBOOM, praeses.J. H. ...

17 januari 1909
De Heraut
C
LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDK
Ds
M. H. K
MOL
L
v. D. VLUGT
G. BAN
C. LiON CACHET
H. G. DE JONGE
A
M
DONNER.
759 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Dordrecht, De Kerken der classis Dordrecht worden saamgeroepen D.V, op Donderdag 12 Nov, a.s. des ^ oorraiddags ten half 10 ure. Stukken voor het agendum worden uiterlijk 28 October inge wacht door een .der ondergeteekenden.Namens de roepende Kerk te Pu; tershoek: A. ...

11 oktober 1908
De Heraut
A. VOOGEL.
A. WILDEMAN.
C
LINDEBOOM.
J. H. VAN NEEDE..
Ds. A. BOLWIJN.
P. KOSTER.
858 woorden
van 2