GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
Mr L. ROELEVELD
OVER DE NAAM DER KERKEN

OVER DE NAAM DER KERKEN

KERKEUJK LEVENBlijkens art. 254 der Acta van de Synode van Groningen 1946 is aan de hoge overheid mededeling geschied, dat de kerken, die zich hebben vrijgemaakt van de zondige besluiten der synodes van 1939—1943 en 1943—1946, de aloude grondslag van het aloude kerkverband hebben bewaard, ...

2 augustus 1952
De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
891 woorden
Fiscus en Kerk

Fiscus en Kerk

Den laatsten tijd is in de kerkeüjke pers de vraag opgeworpen of, en zoo ja, in hoeverre, kerkelijke bijdrag; en aftrekbaar zijn van het inkomen, alvorens daarvoor door den Staat inkomstenbelasting wordt geheven. In de fiscale litteratuur heeft men deze vraag bevestigend beantwoord, mits er door ...

8 september 1951
De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
914 woorden
Vormen?: Normen

Vormen?: Normen

Wanneer het in het kerkelijk leven gaat over bepalingen van kerkrecht, wordt daarbij veelal onderscheid gemaakt tusschen consciëntiebindende-en ordebepalingen. De eerste zijn van dien aard, dat men zich daaraan in zijn geweten gebonden zou moeten gevoelen, daar zij rechtstreeks zijn afgeleid uit ...

23 juni 1951
De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
2227 woorden
Rechtskracht en  rechtswerking

Rechtskracht en rechtswerking

In het Kerkblad voor de classis 's-Gravenhage van 19 Mei 1951 staat in het agendum voor de part. synode van Zuid-Holland van 13 Juni a.s. o.a. het navolgende: „Blijkens de 1ste lijst van voor de Gen. Synode ingekomen stukken stelt de Part. Synode van Groningen zich op het standpunt, dat de ...

2 juni 1951
De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
835 woorden
Burgerlijk recht en Kerkrecht

Burgerlijk recht en Kerkrecht

In aansluiting aan mijn brief van 13 Maart j.l., (zie De Reformatie van 24 Maart j.l. Nogmaals: De Rechter), die evenals hetgeen hier volgt als ingezonden stuk kan worden beschouwd, leek het mij goed, ook in verband met den gang van zaken tijdens en na de vrijmaking, eenige belangrijke punten uit ...

14 april 1951
De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
3652 woorden