Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

44 resultaten
Filteren
van 5
Ambt en persoonlijkheid - pagina 24

Ambt en persoonlijkheid - pagina 24

dat toch het Ambt in onzen tijd met de resultaten der psychologie haar winste heeft te doen. Doch psychologie alleen geeft nog geen inhoud; psychologische prediking of catechese is nog geen zielebrood. Terecht zegt Prof. B a c hm a n n , dat een zoogenaamde ondogmatische preek nog niet is een goe ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
315 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 12

Ambt en persoonlijkheid - pagina 12

denkwijze, zijn gemoedsleven zich in een bepaalde richting bewegen. Zoowel in de stoffelijke als in de geestelijke wereld heerscht de wet der individuatie, waarin de veelvuldige wijsheid van den Schepper uitblinkt. Evenals het zonlicht, wanneer het valt op onderscheidene voorwerpen, in elk dier o ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
347 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 33

Ambt en persoonlijkheid - pagina 33

lijkheid uitgroeit naar de smartvolle wet van het tarwegraan. Doch, wat wonder? Z e zijn niet meer dan hun Heer, de groote Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis. Voor Hem, den Nederige van hart, moet alle innerlijke hoogheid vallen. Eens waren zijn Apostelen aangegrepen door een boos individu ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
235 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 13

Ambt en persoonlijkheid - pagina 13

Het zal echter goed zijn, ook tusschen P e r s o o n l i j k h e i d en k a r a k t e r niet al te scherpe scheidslijn te trekken. Het karakter is een accentueering van de persoonlijkheid. De geleidelijke rijping der persoonlijkheid zal een bepaald type naar voren brengen. Dit type vertegenwoordi ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
400 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 14

Ambt en persoonlijkheid - pagina 14

aldus omschrijft; „ P e r s ö n l i c h k e i t ist die vollkommenste Form der Existens". ") Het doel dier ideale ontplooiing, — en ook hierop willen we in de laatste plaats wijzen — ligt niet uitsluitend in de persoon zelf. Het sociale element sluit zich onmiddellijk aan het individueele aan. De ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
362 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 25

Ambt en persoonlijkheid - pagina 25

ist a l l e s " . . . . „Also kurz gesagt: Zeugnis, nicht Katechese; Vorleben des Christentums, nicht Andemonstrieren". ') En dat nu inderdaad deze modern-psychologische practijk Ambt-vernietigend is, wordt onomwonden erkend: „Predigen wir so, dann ist die Predigt nicht mehr Amtsfunction, hinter ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
288 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 15

Ambt en persoonlijkheid - pagina 15

qu'il est Ie plus proche , . . . Il n' y a que 1' amour qui puisse, dans son coeur, détróner 1' amour-propre. L' amour est une preoccupation ardente, passionnée, qui distrait de tout ce qui n' est pas de lui, du blame comme de 1' éloge". ') Het is van groote beteekenis, dat voor de waarde der per ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
327 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 34

Ambt en persoonlijkheid - pagina 34

Alvorens over te gaan tot de volvoering van den eigenlijken last in deze ure, de overdracht van het Rectoraat, heb ik mij te kwijten van de traditioneele taak, met een enkelen trek de geschiedenis van het afgeloopen academiejaar U voor oogen te stellen. Een taak, droever dan voor een mijner voorg ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
226 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 4

Ambt en persoonlijkheid - pagina 4

L\\ * '-.^^\* fl/ ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
3 woorden
Ambt en persoonlijkheid - pagina 20

Ambt en persoonlijkheid - pagina 20

ginsel der autonomie. Maar de christelijke persoonlijkheid heeft haar Heer in den hemel. Het beginsel der heteronomie. Haar merkteeken is, dat zij buigt voor een objectieve norm met gezag. En ook voorzoover zij in het binnenste een levenswet vindt, wil zij over subjectieve normen toch steeds het ...

20 oktober 1917
Rectorale redes
P.A.E. Sillevis Smitt
286 woorden
van 5