GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
RUTGERS.
Conclusie en uitsprrk in zake de Amsterdamsche beheersprocedure.

Conclusie en uitsprrk in zake de Amsterdamsche beheersprocedure.

( Weekbladvan hetRecht, nr. 5571, vans/üliiSSS.) Hooge Raad der Nederlanden. Bnrgerlijke kamer. (REVISIE.)Zitting van den 15 Juni z88S.Voorzitter, MR. J. G. KIST.Was volgens art. 7 van het reglement der Nederduitsche Hervormde kerk van 18 ...

De Heraut
RUTGERS.
RED.
6325 woorden
In het laatste nummer van dit blad

In het laatste nummer van dit blad

Amsterdam.^ 8 Juli 1892.In het laatste nummer van dit blad is opgegeven, hoe de Gereformeerde Kerken in Nederland thans in Classen en Provinciën zijn samengevoegd. Bij het overnemen en afdrukken van die lijst, gelijk zij in de Synodale vergaderingen werd vastgesteld en ook in de Acta afged ...

De Heraut
RUTGERS.
547 woorden
Van de kercke.

Van de kercke.

{Slot.) De ontwikkeling der zesde stelling geschiedt onder anderen in dezer voege (in het bovenaangehaald werk van Mornay du Plessis, bl. 8—ll): Nu de siendelicke Kercke is op de werelt, ende de werelt (ghelyck wy by ons seluen geuoelen moghen) is onreyn, en ...

De Heraut
RUTGERS.
2170 woorden
Van de Gerche.

Van de Gerche.

In het jaar 1579 heeft een der leiders van de Gereformeerden in Frankrijk, de beroemde Mornay du Plessis, een boek in het licht gegeven, dat bestemd was om de reformatie tegenover Rome te verdedigen. Het is betrekkelijk klein en handelt ook slechts over één enkel geschilpunt; maar het is toch een ...

De Heraut
RUTGERS.
1311 woorden
In de eerstvolgende weken zullen van

In de eerstvolgende weken zullen van

Amsterdam, 5 Juli 1889.de Heraut, als gewoonlijk, slechts halve nummers worden uitgegeven. Maar bij tij ds heeft de hoofdredacteur er nog voor gezorgd, dat het in den tijd zijner zomerruste niet aan lectuur zou behoeven te ontbreken. Bij den uitgever J. C. Van Schenk Brill te Doesburg is t ...

De Heraut
RUTGERS.
742 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Deputaten van het Synodaal Convent in zake de hereeniging met de Christelijke Gereformeerden brengen hiermede ter kennisse van de Kerken, dat als verslag van een eerste con.'erentie, onde!st', md officieel rapport is vastgesteld.RAPPORT, Laatstleden Donderdag heeft in het Hotel d ...

De Heraut
DE COCK.
KUYPER.
RUTGERS.
VAN VELZEN.
WIELINGA.
v. n. BERGH
W. C. VAN MUNSTER.
1117 woorden