GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

VI. Om de erfenis van Assen. Enkelen, het viel van te voren te vermoeden, hadden bezwaar gemaakt de erfenis van .A.ssen te aanvaarden en brachten dit ter kennis van de Synode.. Enkelen, want lioewel de tellers zeggen, dat het ...

7 oktober 1927
De Reformatie
Uw dw.
DE REDACTIE.
HEPP
K. S.
5160 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Geachte Redactie, U doet mij de eer aan naar aanleidiu'g van de jongste artikelenreeks van Prof. Honig: in het „Geref. Theol. Tijdschrift" mijn dissertatie oO'k in uw blad ter sprake te brengen. Mag ik over wat ü schrijft een dubbele O'pm'erkinig maken? > U verwijt mij gebrek aan ...

8 juli 1921
De Reformatie
Uw dw.
S. P. DEE.
HEPP.
703 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buitelt verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte liedactie!Wat heeft de Heere ons vriendelijk en hartelijk in het voorbijgegane jaar bewaard ! Volk na volk werd in den krijg betrokken. Wij werden te midden van het gevaar toe nu toe behoed.Waarom? Is de toestand van o ...

16 januari 1916
De Heraut
Uw dw.
A. M. DERMANSE.
875 woorden
Kerkrechtelijke adviezen van Prof. Rutgers.

Kerkrechtelijke adviezen van Prof. Rutgers.

Prof. Rutgers, die jarenlang de vraagbaak was voor onze Kerken, wanneer ze voor moeilijke questies stonden, en dit gelukkig nog altoos is, heeft in zijn kerkrechtelijke adviezen, die altoos evenwel doordacht en scherp belijnd waren, een uitnemende leiding aan onze Kerk gegeven. Er schuilt in deze ...

9 januari 1916
De Heraut
Uw dw.
H. C. RUTGERS.
574 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Aan de Redactie van de Heraut.Hooggeachte Redactie !Misschien acht u het volgende bericht uit de Gereformeerde studenten-wereld wel geschikt onder de rubriek „Schoolwereld" — of welken naam ze in uw blad ook draagt — op te nemen. ...

26 maart 1905
De Heraut
Uw dw.
W. J. D. C. HIRSCHMANN.
221 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Aan de Red, van ide Herauf!Wellicht kan het nuttig zijn, om meer dan een reden, de aandacht te vestigen op het volgende, voorkomende in »Zaaiïng en Oogst". (Berichten van het Ned. Bijbelgenootschap): Zending der Gereformeerde kerk ...

8 november 1896
De Heraut
Uw dw.
A. J
HOOOENBIRK.
501 woorden