GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Raadselen.

Raadselen.

Het raadsel van Midians woestijn is het raadsel van een God, die Zijn eigen werk afbreekt.Waarom heeft de Heere Mozes als kind yan, den dood gered, — en doet Hij nu zijn leven in nietigheid ondergaan? Waarom hem laten onderrichten in al de wijsheid der Egyptenaren, — en nu met zijne ...

27 februari 1925
De Reformatie
V. A.
892 woorden
Keuze.

Keuze.

Indien ooit de ware religie in eene positie van tegenstelling met de cultuur gestaan heeft, — dan tijdens Israel's slavernij in Egypte.Gods kerk leeft daar in lachterlijldieid en schande; kunst noch kennis wordt bij haar gevonden; alle schoon voor het oog heeft ze verloren. Eene jarenlange ...

20 februari 1925
De Reformatie
V. A.
683 woorden
Libanons cedsren.

Libanons cedsren.

Op den Libanon — daar hoorde de ceder.Daar verhief hij zich hoog en trotsdh uit eigen bodem. Machtig sloegen zijne .wortelen in de aarde; vflst plantte zijn stam zich op de hoogte van den berg; breed-uit grepen zijne takken, elke tak een boom; en het geweldig bladergevaarte, dat hij ten he ...

24 augustus 1923
De Reformatie
V. A.
431 woorden
Gods werk en het onze.

Gods werk en het onze.

Een der opmerkelijke trekken in dezen pisalm is ongetwijfeld de eigenaardige tegenstelling en tegelijk (het treffend verband tusschen Gods werk en liet onze.De tegenstelling.Er is iijna geene plaats in de H. Sotirift, waar zoo sterk de nadruk wordt gelegd op liet werk Gods. Van Z ij ...

17 augustus 1923
De Reformatie
V. A.
692 woorden
Jezus op het schip.

Jezus op het schip.

Het is daar aan den oever van Gennesarefh's : , meer, in. den morgen, een druk tooneel. Zoo straks zijn een paar sciiepen teruggekeerd van hun naclitelijken toclit. ter viscllivangst, en de visscliers hebben ttiun pinken gedeeltelijk opihet strand getrokken. Maar de mannen zijn niet naar huis geg ...

10 augustus 1923
De Reformatie
V. A.
913 woorden
Vrijwillig lijden.

Vrijwillig lijden.

Peinze uwe ziel over dit uitgaan van Jezus. Uw Heiland staat hier in de poort van Zijn lijdensweg. Het is hier een bieslissend oogenblik. Uit 'de Paaschzaal naar buiten, dat is de beslissende stap'.En nu zien wij den Christus vrijwillig, wetend en willend, dien stap doen. „En zij gingen ui ...

23 februari 1923
De Reformatie
V. A.
810 woorden
Kostelijker dan van het goud.

Kostelijker dan van het goud.

Gemeenlijk wordt aan de beproeving', welke den kinderen GiO'ds in dit leven te beurt valt, het gpddelijk oogmerk van 1.0 ut e ring toegekend. De Schrift geeft ten dezen meerdere Uitspraken. „Gij hebt ons beproefd, o God! gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert." En de ervaring van 's ...

4 augustus 1922
De Reformatie
V. A.
657 woorden
van 3