GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Doen en zijn.

Doen en zijn.

Niet ten onrechte waarschuw! de apostel hier niet nadruk tegen-verleiding. W: ant het gaat in dit deel van zijn brief; over. het verband tusschen cnzcn toestand en onzen, staat, tusschea het leven dal wij leiden en de verhouding waarin wij staan tegenover G-od. tusscheh ons doien en ons zijn. „Di ...

3 februari 1928
De Reformatie
V. A.
862 woorden
Uit God geboren.

Uit God geboren.

Het is niet zonder reden, dat de apostel Johannes bij herhaling terugkeert tot dezelfde gedachte, en telkens weer de totale scheiding betoogt tiisscihen liet leven uit God en het doen der zonde. „Een iegelijk, die in Hem blijtt, die zondigt niet"; , , wij weten, dat een iegelijk, die uit 'God geb ...

17 februari 1928
De Reformatie
V. A.
898 woorden
Toor bet publiek.

Toor bet publiek.

elk moment van 't O.T., js toch weer betrekkelijk arm; daarom is er VOORUITGANG, als Elisa, schoon zelf nóg '„vader" heetend, een gewoon sterfbed heeft, en - als de Dooper (die immers „Elia" heet) straks sterft in een kerker, tegenbeeld van hemelvaart; want alle oud-testamentische aristocratische ...

18 september 1931
De Reformatie
K.S.
V. A.
1284 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De vastbsid van Gods Woord. De vastheid van Gods Woord, — die ligt voor het geloof hierin, dat dit Woord in de hemelen is. Ja, het is ook op de aaride. Het móét juist op aarde zijn, want bij het licht daarvan hebben wij hier beneden te leven. Gods Woord mag niet in ...

14 oktober 1938
De Reformatie
V. A.
850 woorden
Kostelijker dan van het goud.

Kostelijker dan van het goud.

Gemeenlijk wordt aan de beproeving', welke den kinderen GiO'ds in dit leven te beurt valt, het gpddelijk oogmerk van 1.0 ut e ring toegekend. De Schrift geeft ten dezen meerdere Uitspraken. „Gij hebt ons beproefd, o God! gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert." En de ervaring van 's ...

4 augustus 1922
De Reformatie
V. A.
657 woorden
Schuld der liefde.

Schuld der liefde.

Wij zijn schuldig....Hierin ligt het onderscheid met Christus, van wien tevoren gezegd was, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld had.Christus was niet schuldig, dat te doen. Zijn levensoffer was de doorgaande daad van vrijwillige liefde, opkomend uit Hemzelven, door niets van buiten ...

4 oktober 1929
De Reformatie
V. A.
1112 woorden
Gesloteü harten.

Gesloteü harten.

Daarop komt het aan, bij het betoon van broederliefde, — op het hart. Er wordt! hier niet gesproken over het toesluiten vaa ons huis of van onze beurs, maar over de sluiting van ons hart; ja, de apostel tast hier zóó diep, dat hij eigenlijk spreekt van de „ingewanden", — de innerlijke bewegingen ...

18 oktober 1929
De Reformatie
V. A.
1149 woorden
Keuze.

Keuze.

Indien ooit de ware religie in eene positie van tegenstelling met de cultuur gestaan heeft, — dan tijdens Israel's slavernij in Egypte.Gods kerk leeft daar in lachterlijldieid en schande; kunst noch kennis wordt bij haar gevonden; alle schoon voor het oog heeft ze verloren. Eene jarenlange ...

20 februari 1925
De Reformatie
V. A.
683 woorden
Raadselen.

Raadselen.

Het raadsel van Midians woestijn is het raadsel van een God, die Zijn eigen werk afbreekt.Waarom heeft de Heere Mozes als kind yan, den dood gered, — en doet Hij nu zijn leven in nietigheid ondergaan? Waarom hem laten onderrichten in al de wijsheid der Egyptenaren, — en nu met zijne ...

27 februari 1925
De Reformatie
V. A.
892 woorden
Een verterend vuur.

Een verterend vuur.

Onze God.Men verzuime dat eerste woord niet.Menigmaal wordt de uitdrukking, dat God een verterend vuur is, gebruikt als dreiging voor den onbekeerde en goddclooze. En ongetwijfeld ligt er ook dan waarheid in, eene waarheid die eenmaal vreeselijk blijken zal. Maar over dat vuur is re ...

16 februari 1934
De Reformatie
V. A.
810 woorden
van 3