GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
V. Hepp
Gereformeerde Apologetiek - pagina 8

Gereformeerde Apologetiek - pagina 8

10 Onze tijd heeft wel smaak, maar geen stijl. Het aesthetisch gevoel wordt op allerlei manier ontwikkeld, maar in het scheppen blijft het bij een veelszins blind worstelen en streven. Vroegere stijlen worden met al de fantasie, waarover men te beschikken heeft, gecombineerd, buitenlandsche motie ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
366 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 9

Gereformeerde Apologetiek - pagina 9

11deze geen communis opinio meer bestaat. De moreele verzakking onzer samenleving behoeft dan ook niet door deskundigen, maar kan door iederen leek worden gekonstateerd. Een rosse gloed van prostitutie en ontucht stijgt, zoodra het avonddonker is gevallen, boven iedere stad van eenige bete ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
382 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 31

Gereformeerde Apologetiek - pagina 31

33 zijde het Gereformeerde leven zoo hoog wordt gewaardeerd, daar hebben wij onze bevoorrechting ons meer bewust te worden. Wij behoeven niet bevreesd te zijn, dat het Gereformeerde dogma geen boodschap meer heeft voor onzen tijd, dat onze apologetiek met lamheid zal zijn geslagen. Als eenige apo ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
372 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 10

Gereformeerde Apologetiek - pagina 10

12 18wezenlijking in de toekomst." ) . Maar onder welke vlag ook, men trekt van alle kanten tegen het christendom op. De aanval richt zich niet slechts tegen den bovenbouw der kerk, maar be­ doelt haar te ontblooten tot haar fundamenten t o e . ) Aan door­ wrochte theologische studies, die ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
385 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 23

Gereformeerde Apologetiek - pagina 23

25 Over de gebreken der kerk waren humanisme en reformatie het hartelijk eens en dit maakte beide veelszins tot bondgenooten. De groote vertegenwoordiger van het godsdienstig humanisme, ERASMUS, deed in ijverige bestudeering van de Schrift voor geen der reformatoren onder. En toch, wat ERASMUS me ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
411 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 32

Gereformeerde Apologetiek - pagina 32

34 berekend te zijn. Maar van geen enkele wetenschap geldt dat zóózeer als van de apologetiek. Wanneer zij zich uitvoerig ver­ weerde tegen Manicheisme, Nestorianisme, Socinianisme, zou zij veel kostelijke kracht verspillen. Zal zij inderdaad het leven dienen — en dat is toch het naaste doel van ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
362 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 11

Gereformeerde Apologetiek - pagina 11

13 lijkheid, dat het getij onverwachts ten onzen gunste kenteren zal, mag vanzelf niet uitgeschakeld. Maar het zou onverantwoordelijk zijn daarop te bouwen. De waarschijnlijkheid wijst in andere richting. Veiliger en voorzichtiger moet het geacht ons voor te bereiden op een situatie, die gelijkt ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
361 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 24

Gereformeerde Apologetiek - pagina 24

26 geestelijke inzinking der reformatie op het eind der 17de eeuw moet mede op zijn rekening gesteld. Wat T R O E L T S C H den naam geeft van Neuprotestantismus duidt slechts aan de overwinning van het humanisme op de reformatie. ) Deze nieuwe beweging kenmerkte zich toch door de emancipatie van ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
385 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 12

Gereformeerde Apologetiek - pagina 12

14 doen met een weloverwogen plan. KUYPER gaf daarvan openlijk rekenschap. „Nooit," zoo schreef hij, „heb ik de apologetiek op den voorgrond gesteld Toen ik in 1868, uit mijn lief Gel­ dersen dorp gekomen, te Utrecht voor het eerst met onze groote apologeten kennis maakte, viel de positie, die ze ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
406 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 33

Gereformeerde Apologetiek - pagina 33

35 belijdenden, meest soteriologischen vorm wordt geboden eerst om te zetten in metafysischen vorm, in een beginselenleer om te gieten. Maar dreigt zoo weer niet gevaar de apologetiek en in haar de theologie cijnsbaar te maken aan de filosofie? Want noodzakelijkerwijze wordt dan ook het verdere d ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
435 woorden
van 6