Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

60 resultaten
Filteren
van 6
Gereformeerde Apologetiek - pagina 27

Gereformeerde Apologetiek - pagina 27

29 een pantheïstisch getinte apologetiek, zooals die heden ten dage gewoonlijk gedreven wordt, begrijpt in de wereldbeschouwing ook de Godsbeschouwing in. Wij evenwel hebben hiertegenangstvallig op onze hoede te zijn. Zoowel onze Godsbeschouwing als onze wereldbeschouwing vinden wij vastgelegd in ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
333 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 1

Gereformeerde Apologetiek - pagina 1

GEREFORMEERDE APOLOGETIEK REDE G E H O U D E NBIJ D E A A N V A A R D I N G V A NHOOGLEERAARSAMBT GELEERDHEIDINDEA A N D E VRIJEHEILIGEJ.H.K O KGOD­UNIVERSITEITT E A M S T E R D A M O P V R I J D A G 27 O C T O B ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
69 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 18

Gereformeerde Apologetiek - pagina 18

20 brachte verlossing, houdt ze toch verband met het geheele gees­ tesleven van den mensch; dan, de christelijke religie valt onder het algemeene begrip der religie en pretendeert alleen relatieve voortreffelijkheid; ten slotte, de objektieve Godskennis valt weg. * ) Deze ideeën zouden voorzeker ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
347 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 2

Gereformeerde Apologetiek - pagina 2

GEREFORMEERDE APOLOGETIEK REDE G E H O U D E NBIJ D E A A N V A A R D I N G V A NHOOGLEERAARSAMBT GELEERDHEIDIND EA A N D E VRIJEHEILIGEUNIVERSITEITT E A M S T E R D A M O P V R I J D A G 27 O C T O B E RDOORJ.H.K ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
70 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 28

Gereformeerde Apologetiek - pagina 28

30 reformeerde zijde, dat als christelijk werd aangekondigd, schreef hij: „Eén opmerking zij mij echter geoorloofd. Men voere de antithese, die op politiek terrein al kwaad genoeg gedaan heeft, niet door. „Christelijk" is niet hetzelfde als „Gereformeerd." Er zijn ook andere dan Gereformeerde str ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
316 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 3

Gereformeerde Apologetiek - pagina 3

HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN ON­ ZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WOORDS, WELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE VAN W ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
185 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 20

Gereformeerde Apologetiek - pagina 20

22 religie op te gaan in moraal, zijn naaste geestverwanten, zooals W. HERRMANN en HARNACK trokken dit konsekwent door. ) De ervaring werd Erlebnis. ) Ook de positieve school, die het oude geloof der konfessies aannemelijk wil maken voor den modernen tijd, is aan R I T S C H L georiënteerd. Zij t ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
357 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 4

Gereformeerde Apologetiek - pagina 4

6Wat zijn laatste denkkracht vergde, wat zijn wrakke hart vervulde, heeft de stille peinzer meegedragen naar het graf. En wanneer ik dan bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit begin, waarmee BAVINCK wilde eindigen en u wijzen ga op den grauwen ernst van onzen ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
342 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 29

Gereformeerde Apologetiek - pagina 29

31 In den strijd tegen het atheisme zal zij dankbaar aanvaar­ den de hulp zelfs van den Jood en den Mohammedaan, in den strijd tegen het intellectualisme en rationalisme de hulp van B E R G S O N en zijn school, in den strijd tegen het materialisme en het platte naturalisme de hulp van den modern ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
351 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 5

Gereformeerde Apologetiek - pagina 5

hand op een armelijken torso te gelijken. Nu zal niemand onzer voor het behoud van het ongewijzigde oude wereldbeeld pleiten. Dat ware de enorme vooruitgang der natuurwetenschappen, het diepgaand historisch-kritisch onderzoek der geschiedenis-weten­ schap en de stoute vlucht der filosofie geduren ...

27 October 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
368 woorden
van 6