Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

31 resultaten
Filteren
van 4
Leemten in de wet - pagina 11

Leemten in de wet - pagina 11

13 stelling, waarvan wij zijn uitgegaan, n.1. dat er alleen vrijheid voor den rechter bestaat, als de wet deze den rechter met zoovele woorden verleent, is onhoudbaar ) . 2 7Een ruimte, die opzettelijk vrij gelaten is, onderscheidt zich als ruimte in niets van zulk een, die niet-opzettelij ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
338 woorden
Leemten in de wet - pagina 25

Leemten in de wet - pagina 25

27 10) Want deze mogelijkheid van een disharmonie tusschen het positieve recht en de rechtsidee, ja, deze „Zwiespalt ist unausweislich, es wird sein solange es Menschen gibt", S t a m m l e r , Die Theorie der Rechtswissen­ schaft, blz. 750. 11) Hier is vooral van belang diens opstel in „die Oest ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
531 woorden
Leemten in de wet - pagina 12

Leemten in de wet - pagina 12

1180paalde handeling, toestand, gebeurtenis, dient te worden verbonden ). Hoe nu over deze leemten te oordeelen? Het bestaan en de denkbaarheid van deze leemten moet, meeneh wij, kortweg worden ontkend. Wij gaan er thans toe over de gronden uiteen te zetten, waarop ons oordeel rust. ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
330 woorden
Leemten in de wet - pagina 13

Leemten in de wet - pagina 13

15 Zal nu toch de wet, ofschoon de wetgever aan zulke verschijnselen niet heeft gedacht, geacht moeten worden deze nieuwe verschijnselen te regelen? ) . 8 1Deze redeneering schijnt zeer plausibel. Desniettemin is ze onjuist. De voorstelling van een recht naast de wet is logisch onhoudbaar, ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
349 woorden
Leemten in de wet - pagina 20

Leemten in de wet - pagina 20

22 waar deze zich voortbewogen op de statige deining der dialectiek als veelmeer daar, waar scherpzinnigheid en ervaring ons in den steek laten en we zijn aangewezen op het niet meer objectiveerbare, het emotioneele ) ? 44Maar ook, als we van dit pathos als psychologisch verschijnsel afzie ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
332 woorden
Leemten in de wet - pagina 5

Leemten in de wet - pagina 5

7in haar eerste artikel schrijft: gij zult geen andere geboden voor mijn aangezicht hebben, dan is daarmee vanzelf erkend, dat ook de vraag naar de leemten in de wet een vraag is, die zonder voorbehoud en volstrekt ontkennend is te beantwoorden. Zien wij echter eerst wat onder leemte te ve ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
343 woorden
Leemten in de wet - pagina 6

Leemten in de wet - pagina 6

8 beoordeelende naar een laatsten standaard van behoorlijkheid, zal moeten disqualificeeren. Daarmee wordt echter nog niet getornd aan de realiteit van het onrichtige recht, alsof het onredelijke onwerkelijk ware. Integendeel is, zooals we reeds opmerkten, deze realiteit bij de critische waardeer ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
346 woorden
Leemten in de wet - pagina 21

Leemten in de wet - pagina 21

23door zijn natuurlijke historie, door zijn genesis, maar door zijn titel. Deze titel is in de positivistische rechtsleer het feit, dat het jure aanspraak maakt te zijn de voldoening aan een eisch, die een objectieve staat van zaken, een bewustzijnstranscendent systeem van ..Bedeutungen un ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
271 woorden
Leemten in de wet - pagina 7

Leemten in de wet - pagina 7

9 vader, zich bedient van termen als „redelijkerwijs", „billijkheid", enz. In al deze gevallen hebben we te rekenen met een onzekerheidscoëfficiënt in de rechterlijke beslissing ) . En toch gelden deze verschillende beslissingen als rechtspraak. Wat, om een voorbeeld te geven, goede zeden zijn, z ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
378 woorden
Leemten in de wet - pagina 22

Leemten in de wet - pagina 22

...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
1 woorden
van 4