GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De verhoogde Christus opent Europa. I. De wag voar Paulus geopend. Een keerpunt in hel kerkvergaderend werk van den Heere Christus is het gezicht van den Macedonischen man.Het zegt ons niets min ...

21 augustus 1936
De Reformatie
W
665 woorden
Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter,

Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter,

Amsterdam, 6 Maart 1914.Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter, dat het wenschelijk is op de a. s. Synode in verband met de doctoraatsquaestie ook de vraag aan de orde te stellen, of en zoo ja op welke wï]z& het onderteekeningsformulier der Theologische hoogleeraren gewijzigd zou moeten w ...

8 maart 1914
De Heraut
W
BREUKELAAR.
996 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Wegens het vrijwillig bedanken van den scriba des kerkeraads N. H. Beversluis, is in zijne plaats benoemd (als scriba van den kerkeraad) de ouderling P. den Boer, aan welk adres men voortaan gelieve te adresseeren.Namens den kerkeraad van Oud-Beierland, H. J. VAN ZETTEN.De ke ...

17 augustus 1890
De Heraut
H. J. VAN ZETTEN.
H. VAN DER KAA-ouderling.
R. SIMONS
»
M. BOMGAARS
Is. DIEPENHORST
diaken.
P. DURBELDAM
Ds. R. W. J. RUDOLPH
consulent.
J
D. V. D. VELDEN
W
RINGNALDA
570 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Voorloopige Synode te 's-Gravenhage.De kerkeraad der Ned. Ger. kerk van 's-Gravenhage, door de voorloopige Synode van Leeuwarden belast met de samenroeping van eene Synode der Ned. Ger. kerken in de maand September dezes jaars, brengt hiermede ter kennis der kerken, dat zoo de Heere wil, d ...

2 augustus 1891
De Heraut
G. H. V. KASTEEL
J. C. SIKKEL
A. KNOLL.
W
VLIEGENTHART.
1151 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Meppel. De Geref. kerken in de classis Meppel hebben in hare vergadering van 7 Aug. praeparatoir geëxamineerd B. van'Halsema, candidaat in ds godgeleerdheid aan de Theol. school te Kampen, en met alle stemmen besloten, hem vrijheid te verieenen om te staan ...

18 augustus 1912
De Heraut
G
VAN HALSEMA
A. VAN DIJK
W
L
MILO
647 woorden
Officieele Breichten.

Officieele Breichten.

CENTRALE PASTORALE CONFERENTIE. De Centrale Pastorale Conferenüs zal D, V. gehouden worden Dinsdag 20 September e, k., te Utrecht, in „Iiene", Heistraat, Aanvang des voormiddags te 10 uur.De volgende onderwerpen zullen door een referaat worden ingelei ...

4 september 1910
De Heraut
Ds. BOUWMAN
W
E
V
DUIN
1566 woorden
van 3