GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Abraham Kuyper Collection
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper
1915-01-01
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 11

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 11

de brugzwak, en verwierp de begrooting. Zoo ontstond deteNietStaal-crisis.slechtsde heerStaal,het geheele Kabinetkan mij niet herinneren, dat Dr. Kuyper iemand anders uit de anti-revolutionaire partij ons tegenstemmen in den nacht van ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
312 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 12

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 12

.8van het blijvend gedeelte hadsterktetenemen, die sterktekrimpen, zoolang niet de Staten-Generaal door de aanneming van een wijzigingswet der Begrooting hun zegel nietintedaaraan hadden gehecht. In hijhet tochzijne ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
312 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 13

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 13

9 tothetwaken voor'slandsdefensie,aanvan deze schade aan onze weerbaarheid mocht zijn.toebrengenhetnietmedeplichtigVandaar, dat ik sprak in de dag- en in de avondzitting op 20 Dec. 1907,omdes geweten ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
313 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 14

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 14

10 dat de Roomsch-Katholieke Kamerclub, en wel in denvan Zaterdag 21 December1907,en toen heeft besloten tegentedaarover bijeennamiddag isgeweeststemmen.de leden, die aanvankelijk vóór wilden stemmen, heeftBijvan het bli ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
289 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 15

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 15

11tegeneen in ons oog verderfelij ken en voor onze nationaleonafhankelijkheid gevaarlijken maatregel.Met berekeningen omtrent hetgeen geschieden kan, vergist men zich trouwens niet zelden. Het komt ook in het politieke leven dikwijls anders uit dan men verwacht en bedo ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
278 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 16

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 16

12 datverbergen,ikeen gesprek op 26 December, eer deinKoningin mij de Kabinetsformatie had opgedragen, gehouden met den heer Talma, die van eene andere meening was, mijn gevoelen dienaangaande heb uitgesproken en gehandhaafd. Eerst in en door den loop van de cri ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
254 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 17

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 17

13 persoonlijken aanval op mij bedoelde. Die per soonlijke quaestiebehandeld, die_aanyal^isopg^f^dnangrondslag eenerdp-nonwaarheid en voorts o p een wijze, die niet geschikt is om verzoening en overleg voor te bereiden. De aanval heeft eenkw ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
256 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 18

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 18

14daartoeom andere redenen dan die Dr. Kuyper Want Dr. Kuyper zal toch niet meenen, zooalszekergekoesterd,leiden.die vrijzinnigen, dat ik beducht1909 indien hij,omgingenzijook blijkensdewas voor de verkiezi ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
325 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 19

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 19

15„onze tekortkomingen, maar eene dergelijke valsche voorstelling„van den loop der zaak en het eigen politiek bedoelen zou zoo „monstrueus zijn, dat de g. a. dit niet van mij had mogenWetende wat ik hier steeds heb gezegd, had „hij dit niet van mij mogen zeggen. Het tegendeel ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
314 woorden
Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 20

Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper - pagina 20

16„om doorlistigewel overwogen en lang van^^handelingen mij zelf optevoren beraamdedringen."teWelnu, niettegenstaande deze openbare verklaringen en nog andere geheel daarmede overeenstemmende openbare en niet open-Kuyper als ge ...

Abraham Kuyper Collection
Theodoor Heemskerk
266 woorden
van 4