GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
DNK
Reguliere Editie
1990-11-01
PERSONALIA AUTEURS

PERSONALIA AUTEURS

Dr. J. van den Berg (Witte Singel 31, 2311 BH Leiden), emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis aan de RU Leiden.Dr. E.H. Cossee (Lefèvre de Montignylaan 169, 3055 NC Rotterdam), predikant en kerkhistoricus te Rotterdam.Dr. I.H. Enklaar (Hazenboslaan 37, 2343 SW Oegstgeest), oud - hoogl ...

DNK
109 woorden
BIBLIOGRAFIE JAN DE LIEFDE

BIBLIOGRAFIE JAN DE LIEFDE

De door S. Coolsma verzorgde bibliografie van ds. Jan de Liefde bevat een welkome bibliografie: blz. 331-337. Daaraan kan nu worden toegevoegd: A. Engelse brochures en boeken.The Shipwrecked Travelier (transl. from the Dutch) Edinburg 1854.The Diligence; or a Journey to the C ...

DNK
520 woorden
ENKELE KENMERKEN VAN HET EUROPESE  EN AMERIKAANSE RÉVEIL­¹

ENKELE KENMERKEN VAN HET EUROPESE EN AMERIKAANSE RÉVEIL­¹

U. GäblerIn de wetenschappelijke literatuur bestaat er duidelijk eensgezindheid over, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw én in Noord-Amerika én in Europa zich godsdienstige verschijnselen voordeden van een zodanige coherentie dat daarop de gemeenschappelijke term Réveil, Reviva ...

DNK
U. Gabler
5324 woorden
ENIGE RÉVEILSTEMMEN OVER  DE ’UITWENDIGE’ ZENDING

ENIGE RÉVEILSTEMMEN OVER DE ’UITWENDIGE’ ZENDING

Naast de intense betrokkenheid van de Réveilkringen bij de verschillende aspecten en takken van de 'inwendige' zending toonden de leiders van het Réveil ook grote belangstelling en zetten zij zich daadwerkelijk in voor de zending-overzee. 1Sinds 1797 was het toen gestichte Nederlandsche Ze ...

DNK
I.H. Enklaar
5553 woorden
‘GEEN GELOOFSFORMULIER, MAAR  EEN EENHEIDSBANIER’

‘GEEN GELOOFSFORMULIER, MAAR EEN EENHEIDSBANIER’

DE EVANGELISCHE ALLIANTIE EN HAAR DOORWERKING IN NEDERLANDDe Evangelische Alliantie, voorloper van de oecumenische beweging, bracht figuren uit het Nederlandse Réveil in aanraking met geestverwanten in het buitenland. Deze internationale contacten leidden mede tot verbreiding van hetgeen d ...

DNK
E.H. Cossee
7643 woorden
GROEN VAN PRINSTERER OVER BISMARCK¹

GROEN VAN PRINSTERER OVER BISMARCK¹

De voorgeschiedenis van deze bijdrage tot het Réveilnummer van DNK is te merkwaardig om niet kort vermeld te worden. Mij was voorgesteld, een overzicht te geven van de contacten die het Réveil met Frankrijk onderhield, en gedachtig aan het vele Frans, in Réveilkring geschreven, ging ik er grif op ...

DNK
F.R.J. Knetsch
7706 woorden
DE ’EVANGELICAL REVIVAL’ IN SCHOTLAND EN HET NEDERLANDSE RÉVEIL

DE ’EVANGELICAL REVIVAL’ IN SCHOTLAND EN HET NEDERLANDSE RÉVEIL

Tussen de kerkgeschiedenis van Schotland en die van Nederland bestaan opvallende parallellen. Zowel in Schotland als in Nederland leidde het reformatieproces tot de vorming van een kerk die in de leer een uitgesproken calvinistisch karakter droeg; de invloed van de streng-predestinatiaanse 'Westm ...

DNK
J. van den Berg
10422 woorden
METHODISTICA IN NEDERLAND

METHODISTICA IN NEDERLAND

ProloogOp 24 mei 1738 beleefde John Wesley 's avonds bij een godsdienstig gezelschap in Aldersgate Street te Londen een radicale geestelijke verandering. Hij wist zich wedergeboren. Hem was dankzij Luthers Vorrede zum Römerbrief het licht opgegaan. Toen hij de zaal verliet had niemand, hij ...

DNK
P.L. Schram
12236 woorden
INWENDIGE ZENDING ZONDER GRENZEN

INWENDIGE ZENDING ZONDER GRENZEN

1. Een oecumenisch laboratorium Omstreeks 1840 werd door J.H. Wichern in Duitsland de naam 'Innere Mission' geïntroduceerd, die onmiddellijk aansloeg, speciaal bij 'Erweckten'. De naam waaide over en bleek het ook in andere landen waar een opwekkingsbeweging beston ...

DNK
P.L. Schram
13338 woorden