GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

623 resultaten
Filteren
van 63
IN MEMORIAM  DR. M. ELISABETH KLUIT 1903-1977

IN MEMORIAM DR. M. ELISABETH KLUIT 1903-1977

Op 3 februari 1977 overleed te Deventer Dr. M. Elisabeth Kluit.Marie Elisabeth Kluit werd op 14 februari 1903 te Utrecht geboren als de jongste van vijf dochters in het gezin van M.E.B.J. Kluit en A.E. Kluit-de Clercq. Reeds in haar vroege kinderjaren verloor zij haar vader. De zorg voor d ...

DNK
P.N. Holtrop
976 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

Catechese Mijn moeder, geboren januari 1872, heeft mij vermeld dat zij als kind op catechisatie de volgende catechismus-vragen en antwoorden van buiten moest leren: "De Socinianen gelooven zij in de Drieëenigheid? " "Neen zij, en zij zullen verdoemd zijn". " ...

DNK
Mr.dr.Jan den Tex.
P.L. Schram.
157 woorden
DOCTORAAL-SCRIPTIES

DOCTORAAL-SCRIPTIES

Theologische hogeschool, Kampen (Oudestraat)H.Hiddink, Z? e zending van de Christelijke (Afgescheidene) Gereformeerde Kerk. Gebruik is gemaakt van het archief van de Zendingscommissie van de C(A)GK en de zendingstijdschriften.A.de Lange, Over het ontstaan van de ethische theologie i ...

DNK
76 woorden
ARCHIVALISCHE BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSE  PROTESTANTISME IN DE NEGENTIENDE EEUW.

ARCHIVALISCHE BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSE PROTESTANTISME IN DE NEGENTIENDE EEUW.

Bij archivalische bronnen voor de bestudering van de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw zou men allereerst aan de officiële kerkelijke archieven kunnen denken en dan in het bijzonder aan die van de plaatselijke colleges. De archieven van de kerkeraden en eventueel die van de dia ...

DNK
J.P. van Dooren
1950 woorden
KRONIEK

KRONIEK

Met interesse hebben wij kennisgenomen van het eerste nummer van het Documentatieblad van de Werkgroep negentiende eeuw van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.Het besteedt aandacht aan tentoonstellingen (het theater in Nederland; de fotograaf Willem Witsen), aan archieven (het Vla ...

DNK
P.L.Schram
521 woorden
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

H.Algra, Het wonder van de 19e eeuu. Van vrije kerken en kleine luyden. 4e, herziene en uitgebreide druk. Uitgeverij T.Wever b.v., Franeker (1976). 363 bldz. 111. Prijs gebonden £ 35, —.Van het bekende werk van Algra verscheen een vierde druk. Het is een fotomechanische herdruk van de derd ...

DNK
A.de G.
496 woorden
ONDERZOEK NAAR DE BRONNEN VOOR DE RELATIE TUSSEN DE KERKEN EN DE OVERIGE SAMENLEVING IN NEDERLAND TUSSEN 1795 EN ± 1850

ONDERZOEK NAAR DE BRONNEN VOOR DE RELATIE TUSSEN DE KERKEN EN DE OVERIGE SAMENLEVING IN NEDERLAND TUSSEN 1795 EN ± 1850

Sinds augustus 1975 wordt er gewerkt aan een inventarisatie van bronnen die gebruikt kunnen worden voor een hernieuwde bestudering van de verhouding "kerken en overige samenleving ih Nederland tussen 1795 en ± 1850". Het betreft een door Z.W.0. gesubsidieerd projekt. De uitvoering is toevertrouwd ...

DNK
Th. Clemens
4399 woorden
PERIODIEKEN UIT DE KRING DER AFGESCHEIDENEN VAN 1834.

PERIODIEKEN UIT DE KRING DER AFGESCHEIDENEN VAN 1834.

Aanwezig in de bibliotheek van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde kerken in Nederland, Kampen (Oudestraat).Motto: , "voor hen, die van dergelijke kwesties werk maken, is en blijft uit die politico-theologische litteratuur veel te leeren, en zij getuigt in haar soort van minstens ...

DNK
J. van Gelderen
1703 woorden
LITTERATUUR

LITTERATUUR

Muller, S.Fz., Feith, J.A. en Fruin, R. ThAz., Handleiding voor het ordenen en beschrijven Veen archieven, tweede druk, Groningen, 1920.Gouw, J.L., van der, Inleiding tot de ccrchivistiek, Zwolle, 1955 (Archivistica, I).Nederlandse Archiefterminologie door J, L, van der Gouw e, a., ...

DNK
305 woorden
"ROMEINSE BRONNEN" VOOR DE NEDERLANDSE KERKGESCHIE- DENIS VAN DE NEGENTIENDE EEUW (I)

"ROMEINSE BRONNEN" VOOR DE NEDERLANDSE KERKGESCHIE- DENIS VAN DE NEGENTIENDE EEUW (I)

In 1962 behandelde Pontianus Polman in een rede voor de Akademie van Wetenschappen de "Vindplaatsen van de Romeinsche Bronnen"!. In dit overzicht van fondsen en series in de Romeinse archieven, die het materiaal leverden voor de uitgave der "Romeinsche Bronnen" en "Romeinse Bescheiden" in de grot ...

DNK
J.P. de Valk
4820 woorden
van 63