GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

623 resultaten
Filteren
van 63
Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)

Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)

InleidingIn de eerste helft van de negentiende eeuw heeft de Nederlandse Hervormde Kerk jarenlang te maken gehad met een hardnekkig overschot aan kandidaat-predikanten. Volgens een eigentijdse statistiek werd het hoogste aantal bereikt in 1836; er werden toen 259 kandidaten geteld. Dit nad ...

DNK
J. Vree
19845 woorden
‘Nederland is Amerika niet.’

‘Nederland is Amerika niet.’

Inleiding De dit jaar honderd jaar geleden overleden Nederlandse theoloog Pilippus Jacobus Hoedemaker (16 juli 1839-26 juli 1910) had een bijzondere band met de Verenigde Staten. Hij was er met zijn ouders naar toe geëmigreerd in 1851 – hij was toen twaalf jaar o ...

DNK
GEORGE HARINCK
18765 woorden
De Dokter en de Sjeik

De Dokter en de Sjeik

In DNK nr. 75 (december 2011) is het een en ander geschreven over de oprichting van de christelijke moshav Nes Ammim in Galilea. Drijvende krachten achter dit door de Fransman Claude Muller-Duvernoy bedachte project waren de Nederlandse zendingsarts Johan Pilon en diens Zwitserse collega Hans Ber ...

DNK
GERT VAN KLINKEN
16466 woorden
AANDACHTIG ZELFONDER- ZOEK GUNT MIJ DAN OOK NIET DEN MINSTEN TWIJFEL

AANDACHTIG ZELFONDER- ZOEK GUNT MIJ DAN OOK NIET DEN MINSTEN TWIJFEL

J. VREEIn 1873 publiceerde de toen 36-jarige Abraham Kuyper zijn Confidentie. De brochure zou een van zijn bekendste werken worden, vooral omdat er onder meer een 'ietwes intieme' autobiografische terugblik in werd geboden, waarin hij uitlegde hoe hij 'door persoonlijke levenservaringen' e ...

DNK
J. VREE
Vader K
uwen vader K
15674 woorden
INWENDIGE ZENDING ALS TERREIN VAN ONDERZOEK

INWENDIGE ZENDING ALS TERREIN VAN ONDERZOEK

II: DE PRAKTIJKP. L. Schram INLEIDING Het overzicht van karakter en betekenis van de I.Z. heeft ons doen zien dat bestudering van dit onderdeel van de Nederlandse kerkgeschiedenis zowel boeiend als gecompliceerd is. Het spontane, veelkleurige en vaak o ...

DNK
P. L. Schram
15200 woorden
BOEKBESPREKINGEN

BOEKBESPREKINGEN

A.W. Aarnoutse e.a., Uit het archief... Opstellen voor Frans Rozemond. Uitg. Theologische Universiteit, Kampen 1997. 109 blz. ISBN 90 73954 27 4. ƒ 15, 00- D.JansenIn deze afscheidsbundel voor Frans Rozemond, archivaris van de Theologische Universiteit van Kampen (Oudestraat), laten ...

DNK
D.Jansen
Aart de Groot
F.R.J. Knetsch
Lodewijk Winkeler
E. Talstra
Derk Jansen
Gerben Heitink
Gian Aekermans
A. le Coq
J.P. de Valk
J.Y.H.A. Jacobs
Jan Zwemer
Frans Haarsma
14486 woorden
Brieven

Brieven

Brief 1. Z.p., z.d.40Geachte vrienden!41Zoo even was het mij vergund eene taak nagenoeg ten einde te brengen, die ik indertijd misschien wat lichtvaardig op mij had genomen en sedert, nu door deze werkzaamheid, dan weder door ...

DNK
14266 woorden
'STAATSRECHTELIJK GEKNUTSEL'

'STAATSRECHTELIJK GEKNUTSEL'

De regeling van de predikantsopleiding in Nederland door de overheid in de negentiende eeuw 1 Inleiding De ontwikkeling van de predikantsopleiding in Nederland verliep in de negentiende eeuw geheel anders dan die van de priesteropleiding. Een van de oorzaken ...

DNK
ALBERT DE LANGE
13652 woorden
BOEKBESPREKINGEN

BOEKBESPREKINGEN

Van de hieronder genoemde auteurs worden de volgende boeken besproken.C. Augustijn, W.H. Neuser, HJ. Selderhuis (red.), Geest, Woord en Kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, door dr. W. van 't Spijker A.H. Bornebroek, Als een goed rentmeester. Een schets ...

DNK
F.RJ. Knetsch
P.L. Schram
J. Vree
J. van Gelderen
A.J. van den Berg
Aart de Groot
A.H. Bornebroek
G. Harinck
J.YJHA. Jacobs
G. Puchinger
J.Y.H.A. Jacobs
13619 woorden
Ritselingen aan de rechterzijde

Ritselingen aan de rechterzijde

Inleiding In november 1920 besloot een dorpspredikant de Gereformeerde Kerken in Nederland vaarwel te zeggen. Maandenlang bleef de gereformeerde pers in de ban van het afscheid van ds. Gerard Wisse van Driebergen en zijn overgang naar de Christelijke Gereformeerd ...

DNK
C.M. VAN DRIEL
13597 woorden
van 63