GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

641 resultaten
Filteren
van 65
Ten geleide

Ten geleide

Het voor u liggende nummer van het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis is caleidoscopisch van karakter. We beginnen met de bijdrage van Cees Houtman over Hendrikus Karssen, in de negentiende eeuw een bekende auteur van stichtelijke lectuur en v ...

1 december 2018
DNK
Redactie
626 woorden
Een scheurkalender als levenswerk

Een scheurkalender als levenswerk

Ter inleidingNegentiende-eeuws christelijk-stichtelijk drukwerk kent diverse gestalten waaronder aan de drukpers toevertrouwde preken, liedbundels, almanakken en hervertellingen van bijbelse verhalen. Geen ervan is zo vergankelijk gebleken als de scheurkalen ...

1 december 2018
DNK
Cees Houtman
6778 woorden
Van L.G. van Renesse tot D. Nauta (1664-1961)

Van L.G. van Renesse tot D. Nauta (1664-1961)

Protestantse mythevorming over Wezel?Tijdens een bijeenkomst van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism op 20 juni 2018, gewijd aan het thema ‘Image-building. Protestantse mythevorming in heden en verleden’, presenteerde dr. Jesse ...

1 december 2018
DNK
Jasper Vree
22895 woorden
Twee eeuwen katholieke ziekenhuizen in Nederland

Twee eeuwen katholieke ziekenhuizen in Nederland

InleidingZeven Nederlandse topziekenhuizen hebben zich verenigd in Santeon. Dit samenwerkingsverband, waartoe bijvoorbeeld het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (olvg) in Amsterdam en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (cwz) in Nijmegen behoren, rekent zich tot de ...

1 december 2018
DNK
Rob Wolf
21153 woorden
Willem Barnard / Guillaume van der Graft in en over het Saksische land 1

Willem Barnard / Guillaume van der Graft in en over het Saksische land 1

In dit artikel brengen wij in kaart wat Willem Barnard, ofwel Guillaume van der Graft, over ‘de Saksische geloofsmentaliteit’ geschreven heeft. Hij deed dat op basis van zijn ervaringen in Hardenberg, waar hij als predikant begon in 1946. Werden zijn observaties daar door anderen beves ...

1 december 2018
DNK
Jan Dirk Wassenaar en Ard Ten Brinke
12214 woorden
De vermeende geschiedenis van een katholieke Statenbijbel

De vermeende geschiedenis van een katholieke Statenbijbel

Het is passend dat deze boekbespreking niet in de rubriek recensies is geplaats maar opgenomen is in de rubriek Mengelwerk. Mijn lezen van het boek zette mij niet zozeer aan tot een bespreking als wel tot een pleidooi. Aanleiding is de historische roman van de Harense journalist Hein B ...

1 december 2018
DNK
Rolf Van Der Woude
4000 woorden
¶ George Harinck en Wim Berkelaar, Domineesfabriek. Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2018, 682 pp. isbn 978 90 351 4387 6. €49,99.

¶ George Harinck en Wim Berkelaar, Domineesfabriek. Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2018, 682 pp. isbn 978 90 351 4387 6. €49,99.

Of dit een boek is geworden ‘vanuit het perspectief van de seculier geworden cultuur’, zoals aangekondigd in de inleiding? Daarop valt wel iets af te dingen. In deze met vaart en kennis van zaken geschreven studie gaat het over een instituut dat met nadruk ánders dan de omringende were ...

1 december 2018
DNK
Gert van Klinken
2386 woorden
¶ Erik A. de Boer, De schele dominee. De Open Brief van 1966 en kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte kerken. De Vuurbaak, Barneveld 2016, 257 pp. isbn: 978 90 5560 522 4. €22,50

¶ Erik A. de Boer, De schele dominee. De Open Brief van 1966 en kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte kerken. De Vuurbaak, Barneveld 2016, 257 pp. isbn: 978 90 5560 522 4. €22,50

Bij de roerige jaren zestig denkt menig Nederlander aan hippies, provo’s, studentenprotesten, de doorbraak van het consumentisme en dergelijke zaken. In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waren echter heel andere dingen aan de orde. De al veel langer sluimerende interne tegenstellinge ...

1 december 2018
DNK
Rolf van der Woude
2150 woorden
¶Albert Buursma, m.m.v. Maarten Duijvendak, Caritas in verandering. Vier eeuwen rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen, Verloren Hilversum 2017, 352 pp. isbn 9789087046774. €29,00

¶Albert Buursma, m.m.v. Maarten Duijvendak, Caritas in verandering. Vier eeuwen rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen, Verloren Hilversum 2017, 352 pp. isbn 9789087046774. €29,00

In 1594 namen de troepen van prins Maurits en graaf Frederik Hendrik de stad Groningen na een lang beleg in. De rooms-katholieke verdedigers en geestelijken werden – met medeneming van de relieken en kerkschatten – de stad uitgezet en het calvinisme werd de bevolking opgelegd. In Groni ...

1 december 2018
DNK
Rolf van der Woude
1926 woorden
¶ C.M. van Driel, Consolidatie en crisis. De Christelijk Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945, Barneveld: De Vuurbaak, 2018 (Ad Chartasreeks 33), 276 blz., isbn 978-90-5560-537-8. €22.50.

¶ C.M. van Driel, Consolidatie en crisis. De Christelijk Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945, Barneveld: De Vuurbaak, 2018 (Ad Chartasreeks 33), 276 blz., isbn 978-90-5560-537-8. €22.50.

In deze bundel publiceert de auteur, naar eigen zeggen, maar in dit boek ook evident, geworteld in de Christelijke Gereformeerde Kerk, een vijftal losse bijdragen die betrekking hebben op uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van deze kerk. Ter inleiding beschrijft hij kort de ges ...

1 december 2018
DNK
Lodewijk Winkeler
1776 woorden
van 65