GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
De wederzijdsche waardeering

De wederzijdsche waardeering

De wederzijdsche waardeering, die op het Sociaal Congres zich zoo duidelijk uitsprak, was daarom zoo schoon, omdat ze volkomen oprecht was, en in geen enkel opzicht kan toegeschreven aan een altoos bedenkelijk compromis, noch ook aan het bedekken van wederzijdsche overtuigingen.Mannen, en ...

De Heraut
488 woorden
E Voto Dordraceno.

E Voto Dordraceno.

De inteekening op E VOTO DOR-DRACENO (de volledige toelichting op den Heidelbergschen Catechismus) door Dr. A. KUYPER, als premie voor de abonnenten van de Heraut., blijft opengesteld op de voorwaarden vermeld in het No, van 14 Juni j.l, en herhaald ir de volgende nummers.ledere ïnteekenaa ...

De Heraut
J. A. WORMSER
383 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie^School < e Kootwijk.Het besluit van den Raad der gemeente Barneveld tot opheffing van de openbare school te Kootwijk, is, door de Gedeputeerde Staten van Gelderland, goedgekeurd en zoo is dan nu het kleine Kootwijk de eerste gemeente o ...

De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS
Voorzitter.
R. YAN BUURIK
Secretaris.
372 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

ga? en vaoWERKEN van Dr. A. KUYPER.Het werk van den Heiligen Geest.Deel I. Voor de kerk in haar geheel; Deel II en III. Voor de enkele personen. In fraaien stempelband ƒ 8 90; ingenaaid ƒ 7.50. Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.Dagen van Goede Boodschap. ...

De Heraut
360 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

ZETTEN. Het was Zondag 8 November voor de gemeente te Zetten een blijde dag. Immers op dien dag smaakte zij het voorrecht, om weder in een eigen kerkgebouw te vergaderen, hetgeen sinds het breken met de synodale organisatie niet het geval was geweest. Wel had het door 's Heeren gunst aan eene pla ...

De Heraut
J. H. SLOTHOUBER
Scriba.
359 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Geret, Kerken. DBIETALLEÏI: Wageningen, D. Bakker te Apeldoorn, C. W, E. Ploos van Amstel te Gerkesklooster en F. W. Sluijter te Heeg. - Harlingen, J. Hania Pzn. te Oosterbierum, S. Slees wijk "Visser te Rijsoord en I. f. Westerbeek van Eerten B.Jzn. te Mijdre ...

De Heraut
308 woorden
T. M. LOOMAN

T. M. LOOMAN

GROOTE KEUZE. COURANTE BERKEN. BILLIJKE PRIJZEN.De Werken en Wegen der Goddelijke Voorzienigheid.Bpeloefenliigêii-SclirifliiirlT. M. LOO.WMV, Handboeltea der Bijbelverblaring' voor Huisgezïnaen, 3719 bladz, S^I.V^? '^'^''^ -^^ aanteekeningen. Compleet in 6 fraais heel ...

De Heraut
234 woorden
Weer hebben zich ook deze week

Weer hebben zich ook deze week

Amsterdam, 20 Nov. 1891, Weer hebben zich ook deze week een kleine honderd nieuwe abonnenten aangemeld, om profijt van de Premie over den Heidelbergschen Catechismus te trekken.Nu Is dit niet onbegrijpelijk, want de Premie levert een voordeel op van niet minder dan Twaalf Gulden; en ...

De Heraut
140 woorden
HET OSSSTEN,

HET OSSSTEN,

PRACHTWERKHET OOSTEH.Geïllustreerd met 315 Platen en 13 Plattegronden, voor ƒ 4.50 in plaats f 15.HET OSSSTEN, geschetst door VON SCHWEI- GER-LERCHENFELD, fonkelnieuw Prachtplaatwerk van meer dan 800 bladz, omvattende: Albanië, Griekenland, Macedonië, Stamboel, de Eilanden en ...

De Heraut
114 woorden
Dr. A, KUyper.

Dr. A, KUyper.

Bij J. A. ^VORIISER te Amsterdam is ter perse: een nieuwe (derde) door den auteur herziene druk van jONS PROGRAMDOORDr. A, Kiiyper.Ing'enaaid ƒ 3.60. In stempelbaad ƒ 4.50.Sedert enkele weken is »OISS PROGRAM" geheel uitverkocht. Het werk is derhalve dadelijk we ...

De Heraut
104 woorden
van 4