GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
K. K. VAN VLIET

K. K. VAN VLIET

De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan familie, vrienden en vriendinnen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun i2l/2-jarig huwelijk ondervonden. K. K. VAN VLIET. M. VAN VLIET-BLEIJERVEEN.Nigtevecht, 23 Nov. 1891. ...

De Heraut
33 woorden
G. A. GOLDSGHMEDING,

G. A. GOLDSGHMEDING,

Orgelhandel.G. A. GOLDSGHMEDING, Warmoesstraat 141, Amsterdam.Groote en fijnesorteering, billijke prijzen, voordeelige conditiën, ToUedige garantie. ...

De Heraut
16 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

Bij J. k. WORHSER te Amsterdam, isverschenen: Calvinisme en RevisieDOORDr. A. KUYPER.(Eerst verschenen in The Presbyterian and Reformed Review, Jnli 1891), Prijs f 0.50. ...

De Heraut
23 woorden
F.P.DHUIJ,

F.P.DHUIJ,

Wilt^^De prijs van dezen prachtigen en de-^ ^ S .f^)^S^JS.g& & & gratisverspreidingvangoedeTRAKTATEN be-^vorderen, teeken dangelijken Kalender is slechts 75 Üt.bij een Correspondentvan het ...

De Heraut
98 woorden
Mr. D. P. D, FABIUS,

Mr. D. P. D, FABIUS,

Bij J. A. WORIISER, te Amsterdam, verscheen, en Bomeinsob BecbEene vergelijliende Reclitsstadie. REDE, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den SOsten October 1890, DOORMr. D. P. D, FABIUS, Hoogleeraar in de f ...

De Heraut
38 woorden
Dr. J. WOLTJER.

Dr. J. WOLTJER.

Bij J. A. W0RM8ER, te Amsterdamverscheen: sBEDE bij de overdracht van bet rectoraat der VrqeUniversiteit te Amsterdam, op 20 October 1891^DOORDr. J. WOLTJER.Prijs f 0.5^0. ...

De Heraut
26 woorden
Capadose

Capadose

leder, die in liet belang Tan de kinderen zijner Zondagsschool handelen wil, en hun het beste, het fraaiste en het meeste voorliet minste geld wil verschaffen, wordt eens of meermalen lid vann Ca^paidLose 9Vereemging voor goedkoope Zoïïdagssoliooliiitgaveii.Geen enkel fonds v ...

De Heraut
83 woorden
HET OSSSTEN,

HET OSSSTEN,

PRACHTWERKHET OOSTEH.Geïllustreerd met 315 Platen en 13 Plattegronden, voor ƒ 4.50 in plaats f 15.HET OSSSTEN, geschetst door VON SCHWEI- GER-LERCHENFELD, fonkelnieuw Prachtplaatwerk van meer dan 800 bladz, omvattende: Albanië, Griekenland, Macedonië, Stamboel, de Eilanden en ...

De Heraut
114 woorden
A. FERNHOUT, Amsterdam,

A. FERNHOUT, Amsterdam,

De volgende week Terschijnt bijA. FERNHOUT, Amsterdam, de eerste afleverinjj van: Korte aanteekeningenOPDEM BBIffi VAN BEN APOSTEL PAEÜSaan de Ëphesiërs, DOORDr. A. H. DE HABTOG.Compleet in 12 afleveringen van 32 bladzijden è ƒ 0.30 p ...

De Heraut
34 woorden
T. M. LOOMAN

T. M. LOOMAN

GROOTE KEUZE. COURANTE BERKEN. BILLIJKE PRIJZEN.De Werken en Wegen der Goddelijke Voorzienigheid.Bpeloefenliigêii-SclirifliiirlT. M. LOO.WMV, Handboeltea der Bijbelverblaring' voor Huisgezïnaen, 3719 bladz, S^I.V^? '^'^''^ -^^ aanteekeningen. Compleet in 6 fraais heel ...

De Heraut
234 woorden
van 4