GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
K. K. VAN VLIET

K. K. VAN VLIET

De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan familie, vrienden en vriendinnen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun i2l/2-jarig huwelijk ondervonden. K. K. VAN VLIET. M. VAN VLIET-BLEIJERVEEN.Nigtevecht, 23 Nov. 1891. ...

22 november 1891
De Heraut
32 woorden
G. A. GOLDSGHMEDING,

G. A. GOLDSGHMEDING,

Orgelhandel.G. A. GOLDSGHMEDING, Warmoesstraat 141, Amsterdam.Groote en fijnesorteering, billijke prijzen, voordeelige conditiën, ToUedige garantie. ...

22 november 1891
De Heraut
14 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

Bij J. k. WORHSER te Amsterdam, isverschenen: Calvinisme en RevisieDOORDr. A. KUYPER.(Eerst verschenen in The Presbyterian and Reformed Review, Jnli 1891), Prijs f 0.50. ...

22 november 1891
De Heraut
24 woorden
F.P.DHUIJ,

F.P.DHUIJ,

Wilt^^De prijs van dezen prachtigen en de-^ ^ S .f^)^S^JS.g& & & gratisverspreidingvangoedeTRAKTATEN be-^vorderen, teeken dangelijken Kalender is slechts 75 Üt.bij een Correspondentvan het ...

22 november 1891
De Heraut
93 woorden
Mr. D. P. D, FABIUS,

Mr. D. P. D, FABIUS,

Bij J. A. WORIISER, te Amsterdam, verscheen, en Bomeinsob BecbEene vergelijliende Reclitsstadie. REDE, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den SOsten October 1890, DOORMr. D. P. D, FABIUS, Hoogleeraar in de f ...

22 november 1891
De Heraut
41 woorden
Dr. J. WOLTJER.

Dr. J. WOLTJER.

Bij J. A. W0RM8ER, te Amsterdamverscheen: sBEDE bij de overdracht van bet rectoraat der VrqeUniversiteit te Amsterdam, op 20 October 1891^DOORDr. J. WOLTJER.Prijs f 0.5^0. ...

22 november 1891
De Heraut
25 woorden
Capadose

Capadose

leder, die in liet belang Tan de kinderen zijner Zondagsschool handelen wil, en hun het beste, het fraaiste en het meeste voorliet minste geld wil verschaffen, wordt eens of meermalen lid vann Ca^paidLose 9Vereemging voor goedkoope Zoïïdagssoliooliiitgaveii.Geen enkel fonds v ...

22 november 1891
De Heraut
78 woorden
HET OSSSTEN,

HET OSSSTEN,

PRACHTWERKHET OOSTEH.Geïllustreerd met 315 Platen en 13 Plattegronden, voor ƒ 4.50 in plaats f 15.HET OSSSTEN, geschetst door VON SCHWEI- GER-LERCHENFELD, fonkelnieuw Prachtplaatwerk van meer dan 800 bladz, omvattende: Albanië, Griekenland, Macedonië, Stamboel, de Eilanden en ...

22 november 1891
De Heraut
123 woorden
A. FERNHOUT, Amsterdam,

A. FERNHOUT, Amsterdam,

De volgende week Terschijnt bijA. FERNHOUT, Amsterdam, de eerste afleverinjj van: Korte aanteekeningenOPDEM BBIffi VAN BEN APOSTEL PAEÜSaan de Ëphesiërs, DOORDr. A. H. DE HABTOG.Compleet in 12 afleveringen van 32 bladzijden è ƒ 0.30 p ...

22 november 1891
De Heraut
36 woorden
T. M. LOOMAN

T. M. LOOMAN

GROOTE KEUZE. COURANTE BERKEN. BILLIJKE PRIJZEN.De Werken en Wegen der Goddelijke Voorzienigheid.Bpeloefenliigêii-SclirifliiirlT. M. LOO.WMV, Handboeltea der Bijbelverblaring' voor Huisgezïnaen, 3719 bladz, S^I.V^? '^'^''^ -^^ aanteekeningen. Compleet in 6 fraais heel ...

22 november 1891
De Heraut
227 woorden
van 4