GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

Geloofuzij de Gel en, •'yader, onzes JEIeeren Jezus Christus, die naar zijne groote barmhar tigheid oijs heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus. I Petr. 1:3 III. Reeds op de Synode van Dordrech ...

22 november 1891
De Heraut
KüYPER.
2756 woorden
De martelaren.

De martelaren.

LXXVI. lOWYSKEIV KYCKEJfPOORT.Standvastigheid te midden der vervolgingen om der waarheid" wil is door den Heere niet alleen geschonken aan den jeugdige, maar ook aan den oude. Dit zien we aan Lowysken Kyckenpoort, de weduwe van Hugo Moyart. Zij was 60 jaren ...

22 november 1891
De Heraut
V DE GAAY FORTMAN
908 woorden
Een treurig schouwspel levert

Een treurig schouwspel levert

Een treurig schouwspel levert op dit oogenblik de Vrije kerk van Waadtland In Zwitserland op.Ook daar heeft men, toen de vrucht van den Reveil doorbrak, geoordeeld boven Calvijn uitgewassen te zijn, en geen confessie meer van noode te hebben. Het zou alleen de liefde Christi zijn die allen ...

22 november 1891
De Heraut
548 woorden
Weer hebben zich ook deze week

Weer hebben zich ook deze week

Amsterdam, 20 Nov. 1891, Weer hebben zich ook deze week een kleine honderd nieuwe abonnenten aangemeld, om profijt van de Premie over den Heidelbergschen Catechismus te trekken.Nu Is dit niet onbegrijpelijk, want de Premie levert een voordeel op van niet minder dan Twaalf Gulden; en ...

22 november 1891
De Heraut
141 woorden
Niet genoeg kunnen we onze lezers

Niet genoeg kunnen we onze lezers

Niet genoeg kunnen we onze lezers danken voor de milde bijdragen, die ze voor Kootsvijk inzonden.Reeds bijna twee duizend gulden is, In onze dagen, bij zulk een Inzameling een schoon resultaat.Toch zijn we er nog op verre na niet, en het Is misschien goed, dat dit eens duidelijk wor ...

22 november 1891
De Heraut
626 woorden
De wederzijdsche waardeering

De wederzijdsche waardeering

De wederzijdsche waardeering, die op het Sociaal Congres zich zoo duidelijk uitsprak, was daarom zoo schoon, omdat ze volkomen oprecht was, en in geen enkel opzicht kan toegeschreven aan een altoos bedenkelijk compromis, noch ook aan het bedekken van wederzijdsche overtuigingen.Mannen, en ...

22 november 1891
De Heraut
473 woorden
„Als de botte volkomen is.”

„Als de botte volkomen is.”

Want voor den oogst, als de botte volkomen is, en de onrijpe druif rijp wordt na den bloesem, zoo zal Hij de ranken met snoeimessen afsnijden, en de takken wegdoen en af kappen. Jesaja 18 .• 5. Het woord l/oiie verstaan de meesten niet meer, maar uitnemend goed beg ...

22 november 1891
De Heraut
KUYPER.
1307 woorden
Onlangs gaven we een kort uittreksel

Onlangs gaven we een kort uittreksel

Onlangs gaven we een kort uittreksel van een rede op 20 October jl. door Prof. Dr, ƒ. Woltjer gehouden, en die ter perse ging onder den voor menigeen volstrekt onverstaanbaren , titel van _„Z? ^ wetenschap van den Logos." /; & , Niets is moeielijker dan het begrip „Wetenschap" te bepal ...

22 november 1891
De Heraut
1493 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Ontvangen door Dr. A. KUYPER van J. v. W. te Putten ƒ 10.Totaal ontvangsten ƒ 1784.211/2- ...

22 november 1891
De Heraut
16 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

ZETTEN. Het was Zondag 8 November voor de gemeente te Zetten een blijde dag. Immers op dien dag smaakte zij het voorrecht, om weder in een eigen kerkgebouw te vergaderen, hetgeen sinds het breken met de synodale organisatie niet het geval was geweest. Wel had het door 's Heeren gunst aan eene pla ...

22 november 1891
De Heraut
J. H. SLOTHOUBER
Scriba.
361 woorden
van 4