GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

iBij J. A. WOBMSER, te Amsterdam, Terscheenj: HET SOCIALE VRAAGSTUEW DEChristelijke Religrie.REDE ter opening van het SOGIiAL 0OII6RESden 9den November 1891 gehondenDOORDr. A. KiriTPIiR.Prijs fl.—. ...

De Heraut
27 woorden
K. K. VAN VLIET

K. K. VAN VLIET

De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan familie, vrienden en vriendinnen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun i2l/2-jarig huwelijk ondervonden. K. K. VAN VLIET. M. VAN VLIET-BLEIJERVEEN.Nigtevecht, 23 Nov. 1891. ...

De Heraut
33 woorden
A. FERNHOUT, Amsterdam,

A. FERNHOUT, Amsterdam,

De volgende week Terschijnt bijA. FERNHOUT, Amsterdam, de eerste afleverinjj van: Korte aanteekeningenOPDEM BBIffi VAN BEN APOSTEL PAEÜSaan de Ëphesiërs, DOORDr. A. H. DE HABTOG.Compleet in 12 afleveringen van 32 bladzijden è ƒ 0.30 p ...

De Heraut
34 woorden
Mr. D. P. D, FABIUS,

Mr. D. P. D, FABIUS,

Bij J. A. WORIISER, te Amsterdam, verscheen, en Bomeinsob BecbEene vergelijliende Reclitsstadie. REDE, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den SOsten October 1890, DOORMr. D. P. D, FABIUS, Hoogleeraar in de f ...

De Heraut
38 woorden
P.VANEIJK

P.VANEIJK

FÏBMA JOHAEi-NES KBAMEE, & Co., 3^^...J^open en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren M.UJN1EN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Wemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/g pCt. onder de prolongatiekoers, üedragen tot en met ...

De Heraut
50 woorden
Ds. N. A. De Gaay Fortman:

Ds. N. A. De Gaay Fortman:

Bij HöVEKER & ZOON, te Amsterdam, verschenen de onderstaande ZONDAGSSCHOOL- ROIDSTERS: I". Zondagsschoolrooster voor 1892bewerkt doorDs. N. A. De Gaay Fortman: Uitgave van de Vereeniging: Capadose.In geperforeerde vellen en in boekjes, naar verkiezing. ^ ...

De Heraut
66 woorden
Capadose

Capadose

leder, die in liet belang Tan de kinderen zijner Zondagsschool handelen wil, en hun het beste, het fraaiste en het meeste voorliet minste geld wil verschaffen, wordt eens of meermalen lid vann Ca^paidLose 9Vereemging voor goedkoope Zoïïdagssoliooliiitgaveii.Geen enkel fonds v ...

De Heraut
83 woorden
F.P.DHUIJ,

F.P.DHUIJ,

Wilt^^De prijs van dezen prachtigen en de-^ ^ S .f^)^S^JS.g& & & gratisverspreidingvangoedeTRAKTATEN be-^vorderen, teeken dangelijken Kalender is slechts 75 Üt.bij een Correspondentvan het ...

De Heraut
98 woorden
Dr. A, KUyper.

Dr. A, KUyper.

Bij J. A. ^VORIISER te Amsterdam is ter perse: een nieuwe (derde) door den auteur herziene druk van jONS PROGRAMDOORDr. A, Kiiyper.Ing'enaaid ƒ 3.60. In stempelbaad ƒ 4.50.Sedert enkele weken is »OISS PROGRAM" geheel uitverkocht. Het werk is derhalve dadelijk we ...

De Heraut
104 woorden
HET OSSSTEN,

HET OSSSTEN,

PRACHTWERKHET OOSTEH.Geïllustreerd met 315 Platen en 13 Plattegronden, voor ƒ 4.50 in plaats f 15.HET OSSSTEN, geschetst door VON SCHWEI- GER-LERCHENFELD, fonkelnieuw Prachtplaatwerk van meer dan 800 bladz, omvattende: Albanië, Griekenland, Macedonië, Stamboel, de Eilanden en ...

De Heraut
114 woorden
van 4