GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
P. VAN LEEUWEN & ZOON

P. VAN LEEUWEN & ZOON

Orgelhandel.WarBioesstraat 73, Amsterdam.KUIME KEUZE in prijzen van ƒ 65, / 85, ƒ 100 etc. ...

De Heraut
9 woorden
Bij J. A. WORMSER,

Bij J. A. WORMSER,

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, verscheen: ACTA der derde VOORLOOPIGE SYNODEvan lederdiiitsche Oereformeerde lerken, O-ehouden te 's Gravenhage in 1891. — Prijs f 1.50. ...

De Heraut
22 woorden
Dr. A, KUyper.

Dr. A, KUyper.

Bij J. A. ^VORIISER te Amsterdam is ter perse: een nieuwe (derde) door den auteur herziene druk van jONS PROGRAMDOORDr. A, Kiiyper.Ing'enaaid ƒ 3.60. In stempelbaad ƒ 4.50.Sedert enkele weken is »OISS PROGRAM" geheel uitverkocht. Het werk is derhalve dadelijk we ...

De Heraut
104 woorden
Bij J. A. WORMSER,

Bij J. A. WORMSER,

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, isverkrggbaar: EERKEBAADSBOEKIEVAN DENederduitsche Gereformeerde Kerk van Amsterdam, 1891—1892, Prijs / 0.30. ...

De Heraut
14 woorden
Dames katoenen Costumes

Dames katoenen Costumes

...

De Heraut
0 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Gelijk bekend is, werden ook dit jaar van wege Directeuren der Vereeniging voor Hoogei Onderwijs circulaires rondgezonden aan de kerkeraden der Ned. Gereformeerde en Christ. Geref. kerken. De uitwerking doet zich gevoelen, ten deele in inzamelingen en ook in aangename en ...

De Heraut
501 woorden
M.J. RADIUS.

M.J. RADIUS.

UI- J. RADIlfiAMERIKAANSCHE ORGELHANDEL\ LEIDEN, Keizersgracht 305. Haarlemmerstraat 15.GROOTE KEUZE. COURANTE BERKEN. BILLIJKE PRIJZEN. ...

De Heraut
13 woorden
P.VANEIJK

P.VANEIJK

FÏBMA JOHAEi-NES KBAMEE, & Co., 3^^...J^open en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren M.UJN1EN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Wemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/g pCt. onder de prolongatiekoers, üedragen tot en met ...

De Heraut
50 woorden
VOOR DE ZONDAGSSCHOOL

VOOR DE ZONDAGSSCHOOL

...

De Heraut
0 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

ga? en vaoWERKEN van Dr. A. KUYPER.Het werk van den Heiligen Geest.Deel I. Voor de kerk in haar geheel; Deel II en III. Voor de enkele personen. In fraaien stempelband ƒ 8 90; ingenaaid ƒ 7.50. Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.Dagen van Goede Boodschap. ...

De Heraut
360 woorden
van 4