GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-29
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

ZODAGSAFDEELING XXXÏIÏ. Hij zal met den Heiligen CTSC vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Luc 1:15. IV. Er is maar één we^ tot zaligheid; maar er is tweeërlei manier waarop God de Heere zijn ...

De Heraut
KUYPER.
3427 woorden
plaatselijke Kerkbode

plaatselijke Kerkbode

Een BOËÜDRUKKER, wiens Stoom-Drukkerij gelegen is aan Spoor en Telegraaf, wil gaarne in connextie treden met Gereforniferde Kerken, om voor niet veel geld wekelijks eenplaatselijke Kerkbodete leveren van voldoend formaat. Inlichtingen worden gaarne verstrekt hoe te handelen, om de k ...

De Heraut
57 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitschland. Treurige statistieke cijfers. Uit de derde Algemeene Synode. Plannen tot doordrijving van de Unie. Eene Evangelische Rijks-synode? Eenige tijd geleden werd door »de Hervorming een juichtoon aangeheven, omdat uit de statistiek bleek dat in Engeland de misdrijven afnemen, welk l ...

De Heraut
WINCKEL.
1207 woorden
E Voto Dordraceno.

E Voto Dordraceno.

De inteekening op E VOTO DOR-DRACENO (de volledige toelichting op den Heidelbergschen Catechismus) door Dr. A. KUYPER, als premie voor de abonnenten van de Heraut^ blijft opengesteld op de voorwaarden vermeld in het No. van 14 Juni j.I. en herhaald ir de volgende nummers.ledere inteekenaar ...

De Heraut
J. A
WORMSER.
WINCKEL.
709 woorden
BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜ

BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜ

BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜDe ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van Kerst buekjes enz., ten dienste van Zondagsscholen, Bueken en Tijdschriften, diverse Psalmboekjes, alle soorten van Drukwerk. Inteekening op alle Christelijke Schem kalenders, Jaarboekjes, Alma na ...

De Heraut
64 woorden
Zending.

Zending.

HET ARBEIDSVELD. III. Het is kwalijk te loochenen dat spijt allen vooruitgang in het werk der Zending, het heidendom en de valsche godsdiensten nog een macht vormen, die zelfs, gelijk we herhaaldelijk aatiKezen, in den laatsten tijd ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1093 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Niet lang meer, dan is ook dit jaar weer ten einde. En met het oog op de rekening van ontvangst en uitgaaf van het Studiefonds vrees ik, dat we wederom met een groot tekort zullen moeten besluiten. Ja zelfs, zoo als de stand van zaken op het oogenblik is, hebben wij nog ...

De Heraut
614 woorden
GOLDSCHMEDING'S

GOLDSCHMEDING'S

JüulliULUlilUiüWAKHOESSTRAAT 141, AMSTERDAM.Mo- ei Orgellianilel, bericht de ontvangst van eene belangrijke partij PIANO'S en AMERIKAANSCHE ORGELS, in de grootste verscheidenheid van modellen en prijzen.Onze geheel eenige sorteering PIANINO'S en AMERIKAANSCHE ORGELS be ...

De Heraut
89 woorden
Voor het Stadietonds:

Voor het Stadietonds:

ƒ 1, 04; door den heer C, Brouwer te Ouderkerk a/d IJ., uit Krimpen a/d Lek, van B. f 2, van d. J. I, samen ƒ 3; door den heer Berendsen te Brummen, van B. W. ƒ i, van E. te B. / I, van mej. Wed. D. / i, van G. B. / 0.75, van J. V. d. K. ƒ i, van G. W. B. f i, van G. J. T. ƒ i, van E. K. ƒ r, sam ...

De Heraut
150 woorden
FILIPPUS' SCHEURKALENDER.

FILIPPUS' SCHEURKALENDER.

^^^^*^^vDe prijs van dezen prachtigen en de-1^5^ gelijken Kalender is slechts 75 Ct.gede^raj? «\verspreidingMet de PREMIE 90 Cent. De"«^x Premie bestaat uit een tijdpreek< ^K\^ van Ds. GISPEN, uitgesproken^v3^\." '^^^ '^''^"'^'^ ^^^ Synod ...

De Heraut
130 woorden
van 4