GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-12-27
VOOR EEN DISTEL

VOOR EEN DISTEL

Bij J. A. WORüSEiï te Amsterdam, kwam van de pers: Cleestelijlie overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen 'Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal, Dr.IngenaaidDOORInstempelband f 2.30.vanH o er d o d ke blG ...

27 december 1891
De Heraut
36 woorden
Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmivan af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames katoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, Dienstboden-Japonnen 80 Cent, in één dag, Rouwgoed in 4 uur, en alle soorten ondergoed worden netjes afgewerkt. Beerenstraat 11, Amst ...

27 december 1891
De Heraut
37 woorden
. Zondagsschoolrooster voor 1892

. Zondagsschoolrooster voor 1892

Bij HöVEKER & ZOON, te Amsterdam, erschenen de onderstaande ZOADAdiSSCUOOL- O'STERS: . Zondagsschoolrooster voor 1892bewerkt dojr. Bs. N. A. De Saay Fortman.Uitgave van de Vereeniging: Capadose.n geperforeerde vellen en in boekjes, naar verkiezing.Pri ...

27 december 1891
De Heraut
39 woorden
Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.

Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.

Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.Deze Brandkasten zijn in gebruik bij de Firma FRIEDRICH KRUPP, Staalfabrikanten te Essen; worden gesloten met 2 en meerdere verschillende sleutels en hebben door ondervinding bev/ezen aan alle eischen te voldoen.Geïll. Prijscoiirantesi verkrij ...

27 december 1891
De Heraut
42 woorden
De Arbeid der

De Arbeid der

Prijs ƒ 0.3».De Arbeid derGEIEEITE-DMOIES.Inzonderheid op liet platteland, DOORL. H. F. A. FAIJRE, Predikant te Rheden.Prijs 20 Cents, 10 Exemplaren ƒ 1.50.(Uitgegeven ten voor deck van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken solieden ...

27 december 1891
De Heraut
53 woorden
IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN: Jet Jaartoeije fler Phr. M 75voor 1893, (vroeger uitgave v. Velzen), Prijs 30 CENTS.Inhoud: Kalender, markt kalender, Complete WatergPtijden Zoo volledig mogelijke Rerhelljtie Statisiieh, Jonjfel. en Juufred. Vereen., Zondasschitlen enz., enz.Ook ...

27 december 1891
De Heraut
55 woorden
p. V A nar ES i j is

p. V A nar ES i j is

p. V A nar ES i j isFIRMA JOHANNES KRAMER & Co., Dam 15--1? , Amsterdam., ^^^JF°°P^" ^" verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van I/2 ...

27 december 1891
De Heraut
56 woorden
„Het edel drietal,

„Het edel drietal,

„Het edel drietal, dat uit 's lands raadzaal Vorst en Volk in Kerk en Staat terugriep naar het Woord des Heeren", Jbr. Mr. J. P. Elont van Soeterwonde, Mr. 6. Groen van PrinstererenJE. Baron Mackay.De Portretten van dit door elk antirevolutionair zoo geliefde dr ...

27 december 1891
De Heraut
60 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Door Dr. A. KUYPER ontvangen: door den heer J. A. Wormser 20 blauwe postzegels, ƒ1.Door Ds. J. H. HOUTZAGERS te Kootwijk ontvangen : van den heer A. Lefevre, correspondent van de Unie te Aardenburg, een coupon, ƒ 1-481/2; van L. de Jong te Zwijndrecht, uit-en inwendige Zending, ƒ5; van B. ...

27 december 1891
De Heraut
66 woorden
E. C. GRAVËHËIJER.

E. C. GRAVËHËIJER.

De ondergeteekende maakt bij dezen bekend, dat het eerste stuk van: HÜTCUESOW.Mlarii m. Je 12 ilÉe Profeten, is verschenen. Het verschijnt in 8 stukken a ƒ1— per stuk, ii vel druks.Vertaald door V. d. $> ROË, met aanbeveling van < OnUlG, onder toezicht van Dr. E. ...

27 december 1891
De Heraut
76 woorden
van 4