GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-12-27
Wiklef, Hus

Wiklef, Hus

J. A. WYLIE, De Geschiedenis van het Protestantisme voor Nederlands volk bewerkt door Dr. J. A. GERTH VAN WIJK. Prachtuitgaaf in 22 afdeelingen, ruim i6oo pag. met ongeveer 200 keurige groote Platen, waaronder ook de Portretten van alle Hervormers, naar schilderijen van de voornaamste meesters, 2 ...

De Heraut
99 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TEGEN HET SLOT. Als de vrienden en vriendinnen dit blad ontvangen, weten ze meteen, dat het de laatste Heraut is van 1891, welke in hun handen komt. Ze hebben 't Kerstfeest voor zich, »drie Zondagen" en daarna de wisseling van den tijd, van het jaar. Zoo de Heere w ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1066 woorden
A.FERNHOUT,

A.FERNHOUT,

VËÏÏicÏÏËMÉTiUitgegeven door den Nederlandschen Bond van Jongelings-vereenigingen op Gereformeerden grondslag.Prijs f 0.40.Na ontvangst van dit bedrag wordt het 'franco toegezonden doorAiï! sterdam.A. FEENiOUT, Uitgever. ...

De Heraut
29 woorden
JOHN BIYAN.

JOHN BIYAN.

Bij den Uitgever J. C. VA» SCHENK BKILL, te DoesOurjr, is verschenen een 2dendruk van: Keur Bit öe ierien van JOHN BIYAN.Met prachtige Premie-Oleographie, voorstellende, in beeld en schrift: „De Wet des Heeren."Uit te geven in 15 aflev. a 40 Gts. per aOevering.I ...

De Heraut
98 woorden
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgelhandel.P. ¥Ai LEieWli k tm\Warmoesstraat 73, Amsterdaiü.KTTZIffiS EE'O'ZE in prijzen van ƒ 65, f 85, f 100 etc. ...

De Heraut
16 woorden
t Komt Nooit Weer

t Komt Nooit Weer

lomtNo. I. E. GEROE«, Roflf de Schaapherder, Historisch verhaal 1586, I Deel, 205 blz. met 4 Platen in kleurendruk. Prijs ƒ 1.50.De laatste partij ruim ik nu voor ƒ i 50 finaal op, d«ch men hrij^t ererssïuit de jaren 1584-No. 2. JULIUS Dl!< SELHOFF, Rata, de ...

De Heraut
192 woorden
WORMSER, te Amsterdam, is

WORMSER, te Amsterdam, is

Bij J. A. verkrijgbaar: WORMSER, te Amsterdam, is2VAN DENederdnitsohe Gereformeerëe Eerk van AmslêFdaü, 1891-1892, ...

De Heraut
17 woorden
BREEBAARTs Orflelhandel.

BREEBAARTs Orflelhandel.

DOOR & ROOTE DEELNAME.Abonnement slechts ƒ6.— per jaar > • voor het Schoonhouden en Rrpareeren van Hiiis-OrgelS, van welk fabrikaat ook.Nieuwe aanvragen voor 1892 ten spoedigste in te zenden.BREEBAARTs Orflelhandel.W^Voorhanden een ruime keuzeHUIS- ...

De Heraut
35 woorden
^ Zondagsschoolroostervoorl892

^ Zondagsschoolroostervoorl892

^ Zondagsschoolroostervoorl892samengesteld doorA. J. HOOGENBSRK, O. WIEGAND, en auderen.Voor de Vereeniging: Tot Heil des Volks.In geperforeerde vellen.Prijs ƒ 0.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.Monsters worden op aanvrage gratis en ranco toegezonden. ...

De Heraut
29 woorden
IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN:

IS VERSCHENEN: Jet Jaartoeije fler Phr. M 75voor 1893, (vroeger uitgave v. Velzen), Prijs 30 CENTS.Inhoud: Kalender, markt kalender, Complete WatergPtijden Zoo volledig mogelijke Rerhelljtie Statisiieh, Jonjfel. en Juufred. Vereen., Zondasschitlen enz., enz.Ook ...

De Heraut
58 woorden
van 4