GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-12-27
C. H. SPURGEON.

C. H. SPURGEON.

„Laat uw llclit schfjnen"SERMOENEN IN EA& RSEN, DOORC. H. SPURGEON.{Eijkgeïllustreerd.)Prijs Cfn guldfll, in prachtband/1-30.Uitgaaf van de Weesinrichting te Neerbosch.In eiken Christelijken boekwinkel voorhanden. 5^t i, !; 'ü ...

27 december 1891
De Heraut
28 woorden
Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmi

Ban Umi Mmivan af/2.50, wollen van af ƒ 4, Dames katoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, Dienstboden-Japonnen 80 Cent, in één dag, Rouwgoed in 4 uur, en alle soorten ondergoed worden netjes afgewerkt. Beerenstraat 11, Amst ...

27 december 1891
De Heraut
37 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Geret. Kerken. DRIETAL: Hariingen K. Fernhout te Dordrecht, J. Hulsebos te Vlissingen en W. A. Vrolijk jr. te Zaamslag.TWEETALLEN: Loenen, D. Bakker te Apeldoorn en-W. Maan te Augustinusga. — Zuid welde (cl. Groningen), A. Koppe, Chr. Geref. pred te Gas ...

27 december 1891
De Heraut
J. A. WORMSER
369 woorden
M.J.RADIUS.

M.J.RADIUS.

eAIVIERIKAAN8CHE ORGELHANDELLEIDEN, ^««ï^^^^^^ë^*'^'*^^* 3^S- Haarlemmerstraat 15. GROOTE KEUZE. COURANTE MERKEN. BILLIJKE PRIJZEN. ...

27 december 1891
De Heraut
12 woorden
J. VLASVELD.

J. VLASVELD.

VJ144G DE HOUTSKOOL-BRIQUETTENvan de Vt-lowsche Briqueiteufabriek te Ernst, welke z eer licht en voordeelig ia gebruik en prijs zijn.Solide afnemers gevraagd door J. VLASVELD. ...

27 december 1891
De Heraut
24 woorden
A. FERNHOUT, Amsterdam,

A. FERNHOUT, Amsterdam,

Verschenen bijA. FERNHOUT, Amsterdam, de ferste afleverinir van: ÜITLEDDIlorteOPDEN BRIEF VANDEN APOSTEL PAULUSaan de Ëphesiërs, DOORCompleet in 12 afleveringen van32 bladzijden è, / 0.30 per aflevering. ...

27 december 1891
De Heraut
26 woorden
E. C. GRAVËHËIJER.

E. C. GRAVËHËIJER.

De ondergeteekende maakt bij dezen bekend, dat het eerste stuk van: HÜTCUESOW.Mlarii m. Je 12 ilÉe Profeten, is verschenen. Het verschijnt in 8 stukken a ƒ1— per stuk, ii vel druks.Vertaald door V. d. $> ROË, met aanbeveling van < OnUlG, onder toezicht van Dr. E. ...

27 december 1891
De Heraut
76 woorden
Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.

Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.

Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.Deze Brandkasten zijn in gebruik bij de Firma FRIEDRICH KRUPP, Staalfabrikanten te Essen; worden gesloten met 2 en meerdere verschillende sleutels en hebben door ondervinding bev/ezen aan alle eischen te voldoen.Geïll. Prijscoiirantesi verkrij ...

27 december 1891
De Heraut
42 woorden
p. V A nar ES i j is

p. V A nar ES i j is

p. V A nar ES i j isFIRMA JOHANNES KRAMER &amp; Co., Dam 15--1? , Amsterdam., ^^^JF°°P^" ^" verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van ...

27 december 1891
De Heraut
56 woorden
Capasose.

Capasose.

Ieder, die in het belang van de kinderen zijner Zondagsschool handelen wil. en hun het beste, het fraaiste en het meeste voor het minste geld wil verschaffen, wordt eens of meermalen lid vanp R VK oVereeniging voor goedkoope ZondagsscËooMtgaven.Geen eniiel fonds voor Z ...

27 december 1891
De Heraut
80 woorden
van 4