GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-11-03
Firma Johannes Kramer & Co

Firma Johannes Kramer & Co

Wirma, JOIIJL2Sn^: BS : H: FtA.MBSJFt éb Co, , ^f Bil 15-17, ilSTSROü.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PHOLONeATIkN en BELEENINfiEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers ...

3 november 1895
De Heraut
51 woorden
Door Dr.L. Wagenaar.

Door Dr.L. Wagenaar.

Bij (J. A, ."SA^ORMSEJEi, te Amsterdam, is ter perse om eerstdaagste verschijnen: et üod.Levensbeschrijving van den WelEerwaapden HeerJ. J. A. PLOOS VAN AiWSTEL, DOORDP. L. imOEBiAAR.JMEet Fortret en andere afbeeldingeen. ...

3 november 1895
De Heraut
39 woorden
Berefarmeerde Bezindheid.

Berefarmeerde Bezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Beverwijk A, J. C. Raamsdonk te Veere. — Oosterbeek, G. de Braal te Kralingen (gem. Rotterdam.) — Passaie (N.-Amerika), J. Contant te Biezelinge (gem. Kapelle.) BEDANKT: Burum (cl. KoUum), P. Postema te Warfum (Gron.) ...

3 november 1895
De Heraut
339 woorden
Kuyper.

Kuyper.

Voor de vele en treffende bewijzen van vriendelijke belangstelling in zijn huislijke vreugde op den dag, die ^lierboven staat, zij het den ondergeteekende veroorloofd, hiermede openlijk zijn harteiijken dank te betuigen.Amsterdam, , 31 October 1895.KUYPER. ...

3 november 1895
De Heraut
35 woorden
L. G. WEISZ & CO.

L. G. WEISZ & CO.

Commissionairs ia BSactea, 'Fiüsenpaelit Islj fl8 Priüsenstraat, No. 1Ö7, AMSTERDAHI. ...

3 november 1895
De Heraut
10 woorden
Door Helderheid

Door Helderheid

welke door helderheid van druk -«n nette afwerking uitmunten.221^/^ Cent, in linnen gebonden S5 CeniiIn eiken Boek.wink.elverkrijgbaar.Prijs gecai*tonnee> *il ...

3 november 1895
De Heraut
19 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Almachtigen God van mijne zijde weg te nemen mijne 1 gehefde Echtgenoote en mijner drie kinderen I zorgdragende Moeden, HIEKE BOUWES VELLINGA, I m den ouderdom van 45 jaren, na eene genoeglijke Echtvereeniging van 17I/3 jaar. ] Ontbonden te worden en met Chris ...

3 november 1895
De Heraut
62 woorden
Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door onedele concurrentie genoodzaakt, bied ik een klein getal vanH. E. GRAVEI^EIJER, Oereformeêrde ieleofslaer, 21 dln. in 3 sterke nette banden, met vergulde ruggen, TE KOOP aan voor denSsBoipriJs van f B.—per Ex. Zoolang de voorraad strekt, na ontvangst van p ...

3 november 1895
De Heraut
71 woorden
dOOR dr. a. kuyper.

dOOR dr. a. kuyper.

SENBij J. A. WORiVISER, te Amsterdam, i< omt van de pers: DEMOCRATISCHE KLIPPEN, DOORPrijs ƒ 0.30; 25 Ex. ƒ 6.25; 50 Ex. ƒ 10.— ; 100 Ex. ƒ 15.—; 500 Ex. ƒ 62.50. - ...

3 november 1895
De Heraut
34 woorden
Door JACOBUS KOELMAN.

Door JACOBUS KOELMAN.

Bij den Uitgever Ht TUL P, te Zwolle, verscheen zooeven en is bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar: Bi) itnni' i H i lies GHs, in den vorm van een Brief ingerictit tot vaststelling van den staat dergenen, die Ciiristus in geloof omlielzen, DOORJMOBUS lOUAN.In de ...

3 november 1895
De Heraut
54 woorden
van 3