GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-11-03
Dan de gemeene grate.

Dan de gemeene grate.

Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Exod. 21 ; 12. X. Door de nauwkeurige uitlegging van Gen. 9 : 6 is voor ons het geschil over de doodstraf tot beslissing gebracht. De woorden: Wie 's menschen bloed v ...

De Heraut
3316 woorden
,,Zij gorde hare lenden met kracht."

,,Zij gorde hare lenden met kracht."

Zij gordt hare lenden met kracht, en zij versterkt hare armen. Spreuk. 31 : 17. Neen, er is niet maar ziekte of gezondheid. Er is ook nog een derde iets. Iets, dattusschen jgezondheid" en jziekte" in ligt, en dat ons, soms reeds op jeugdigen leeftijd, achtervolgt a ...

De Heraut
1772 woorden
Tuoht en Doop.

Tuoht en Doop.

IV. De Tucht met vermaan, met aanklacht bij de conscientie, met een poging om wakker te schudden beginnende, kan soms al spoedig aan het stadium komen, dat een kerkeraad aan iemand, die tot het heilig Avondmaal was toegelaten, een tijdlang dien toegang weer betwist ...

De Heraut
1667 woorden
E Voto.

E Voto.

Amsterdam, i Nov. 1895. Nu het vierde Deel van E Voto verzonden werd, is hiermede dit uitvoerige werk over den Heidelbergschen Catechismus compleet.Eerst van nu af aan komt dit werk ook in den handel, maar nu tegen den dubbelen prijs, namelijk van ƒ 24. ...

De Heraut
362 woorden
Reotoralo oratie.

Reotoralo oratie.

We beloofden terug te komen op de rectorale oratie van Prof. Fabius. Want wel heeft men ons gewaarschuwd, om voortaan met ons gunstig, oordeel over anderen wat voorzichtiger, te zijn, nu blijkt, hoe men zich niet ontziet, om uit een vriendelijk woord dat ge schrijft, later een stok te maken v/aar ...

De Heraut
943 woorden
Dwaalleer.

Dwaalleer.

Van den heer R. te R. ontvingen \w& een breedvoerig stuk, om het oude gevoelen van Deurhoff te bepleiten, dat het «lichaam van Mozes, " waarover de aartsengel met Satan streed, »de gemeente des Ouden Verbonds" zou geweest zijn.Leze de schrijver eens over dezen dwaalgeest wat Taco Hajo ...

De Heraut
121 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Ook ditmaal is het schrijven van Ds, Gispen in de Bazuin een te ernstig stuk, om het aan onze lezers te onthouden.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen. Het is van dezen inhoud: In het boek van Job, Cap. i ; 6, lezen we: »Er was n ...

De Heraut
KUYPER.
1146 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895, Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.Voor de vele en tr ...

De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeses
H. BRINK
Scriba
G. BRUGSMA
Penn.
1261 woorden
Voer Eootwijks Sohoien.

Voer Eootwijks Sohoien.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Van den heer G. van Wijngaarden te Broek in Waterland, gevonden in de collecte voor Kootwijk f 10.-, ...

De Heraut
22 woorden
Aandiling dan het Jaarderslag der Drije Unidersiteit.

Aandiling dan het Jaarderslag der Drije Unidersiteit.

Toen ons blad in het nummer van 7 Juli 1895 het Jaarverslag van de Vrije Universiteit opnam, oordeelde onze redactie dat het kiescher was, het bezwaarschrift van de heeren Ds. Langhout c. s., hoezeer dit tot het corps van het verhandelde behoorde, wel te vermelden, maar niet in te lasschen. ...

De Heraut
3907 woorden
van 3