GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-11-03
P. K. VAN BOON.

P. K. VAN BOON.

llüff KEffiGIBOM 18 BfiEDA.Ingekomen bij Ds. W. KAPTEYN: Van Mej. N. N. te Breda 72.50; van N. N. door Ds. Noordewier ƒ5; van J. R./i. Bij ondergeteekende van A. B. te Gorinchem ƒ5; van Mej. N. N. te Breda ƒ25; van Mej. N. N. ter Terneuzen ƒ2.50.Veel hebben de kerken der andere gewe ...

De Heraut
194 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Ook ditmaal is het schrijven van Ds, Gispen in de Bazuin een te ernstig stuk, om het aan onze lezers te onthouden.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen. Het is van dezen inhoud: In het boek van Job, Cap. i ; 6, lezen we: »Er was n ...

De Heraut
KUYPER.
1146 woorden
Dan de gemeene grate.

Dan de gemeene grate.

Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Exod. 21 ; 12. X. Door de nauwkeurige uitlegging van Gen. 9 : 6 is voor ons het geschil over de doodstraf tot beslissing gebracht. De woorden: Wie 's menschen bloed v ...

De Heraut
3316 woorden
Door Dr. A. KUYPER.

Door Dr. A. KUYPER.

DOORDrie Deelen, ingenaaid f 16.75; in drie halMederen banden f 81.25. (Ltosae banden per stuk f 1.—).DE UITGEVER, Amsterdam. J. A. WOEMSERELECTRISCHE DRUKKERIJ, voorheen J. J. ARND & ZONÏN. ...

De Heraut
27 woorden
b. van der land,

b. van der land,

K BUSTES in PLASTIEK.Sformaat 32 X 33, ƒ 5.— {ser stuk.Is. da Costa en Ir. è. Groes ? . Prinsterer, formaat 24 x I4| ƒ 3.— per stuk.Boekhandel van B. VAN DER LAND, Amsterdam, i^embrandtplein 18. ...

De Heraut
29 woorden
Tuoht en Doop.

Tuoht en Doop.

IV. De Tucht met vermaan, met aanklacht bij de conscientie, met een poging om wakker te schudden beginnende, kan soms al spoedig aan het stadium komen, dat een kerkeraad aan iemand, die tot het heilig Avondmaal was toegelaten, een tijdlang dien toegang weer betwist ...

De Heraut
1667 woorden
Door J.H.HOUTZAGERS,

Door J.H.HOUTZAGERS,

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ, te Middelburg., is verzonden de vierde aflevering van: DOORJ. H. nOVTZAQEnS, Geref. Predt. te Kootwijk.Deze afi., 12 pag. druks, verschijnen om de 14 dagen. Prijs ƒ 0.73, fr. per post ƒ 1.04 per jaar. Proefnummer wordt op aanvrage gaarne ...

De Heraut
41 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XI. EEN HEET GEVECHT. Intusschen had het keizerlijke krijgsvolk voet op de brug gezet. Een vaandel werd ontplooid en het voetvolk rukte voorwaarts, terwijl het trompetgeschal klonk. In d ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1115 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Van den heer H. Emmens te Tienhoven ƒ 21; door Ds. J. Wisse te Garijp ƒ69; door den heer M. Noordijke te Colijnsplaat / 68; door den heer A. J. Korteweg te Klundert ƒ 127; door den heer R. Toren te Oostwold ...

De Heraut
426 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895, Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.Voor de vele en tr ...

De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeses
H. BRINK
Scriba
G. BRUGSMA
Penn.
1261 woorden
van 3