GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-11-03
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Almachtigen God van mijne zijde weg te nemen mijne 1 gehefde Echtgenoote en mijner drie kinderen I zorgdragende Moeden, HIEKE BOUWES VELLINGA, I m den ouderdom van 45 jaren, na eene genoeglijke Echtvereeniging van 17I/3 jaar. ] Ontbonden te worden en met Chris ...

3 november 1895
De Heraut
57 woorden
Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door onedele concurrentie genoodzaakt, bied ik een klein getal vanH. E. GRAVEI^EIJER, Oereformeêrde ieleofslaer, 21 dln. in 3 sterke nette banden, met vergulde ruggen, TE KOOP aan voor denSsBoipriJs van f B.—per Ex. Zoolang de voorraad strekt, na ontvangst van p ...

3 november 1895
De Heraut
70 woorden
dOOR dr. a. kuyper.

dOOR dr. a. kuyper.

SENBij J. A. WORiVISER, te Amsterdam, i< omt van de pers: DEMOCRATISCHE KLIPPEN, DOORPrijs ƒ 0.30; 25 Ex. ƒ 6.25; 50 Ex. ƒ 10.— ; 100 Ex. ƒ 15.—; 500 Ex. ƒ 62.50. - ...

3 november 1895
De Heraut
18 woorden
Aandiling dan het Jaarderslag der Drije Unidersiteit.

Aandiling dan het Jaarderslag der Drije Unidersiteit.

Toen ons blad in het nummer van 7 Juli 1895 het Jaarverslag van de Vrije Universiteit opnam, oordeelde onze redactie dat het kiescher was, het bezwaarschrift van de heeren Ds. Langhout c. s., hoezeer dit tot het corps van het verhandelde behoorde, wel te vermelden, maar niet in te lasschen. ...

3 november 1895
De Heraut
3907 woorden
Dwaalleer.

Dwaalleer.

Van den heer R. te R. ontvingen \w& een breedvoerig stuk, om het oude gevoelen van Deurhoff te bepleiten, dat het «lichaam van Mozes, " waarover de aartsengel met Satan streed, »de gemeente des Ouden Verbonds" zou geweest zijn.Leze de schrijver eens over dezen dwaalgeest wat Taco Hajo ...

3 november 1895
De Heraut
121 woorden
Door JACOBUS KOELMAN.

Door JACOBUS KOELMAN.

Bij den Uitgever Ht TUL P, te Zwolle, verscheen zooeven en is bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar: Bi) itnni' i H i lies GHs, in den vorm van een Brief ingerictit tot vaststelling van den staat dergenen, die Ciiristus in geloof omlielzen, DOORJMOBUS lOUAN.In de ...

3 november 1895
De Heraut
53 woorden
van 3