GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-02-21
Door Huwelijk

Door Huwelijk

...

De Heraut
0 woorden
L.G.WEISZ & CO.

L.G.WEISZ & CO.

Oommisslonairs lu Efiecten, Prinsengraeht b^ de Prmsenstraat, No. 1Ö7, ...

De Heraut
8 woorden
Voor Kootwijks Seholen.

Voor Kootwijks Seholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Van Mej.c.Mojet te Delft ƒ 5.Dringend verzoeken wij onze vrienden, ook nog eens te willen gedenken aan onze volksbibliotheek. ...

De Heraut
24 woorden
J.LOCK

J.LOCK

Bij W. VAN OdSTEMftefiSaaslagnd, verscheende 4de drukiHANDLEIDINGbij itet onderzoek der Bijiielsche Geschiedenis, DOORPrijs»%5 Ceut.Na ontvangst van het bedrag wordt i Ex. franco toegezonden. ...

De Heraut
24 woorden
DR.A.KUYPER.

DR.A.KUYPER.

Uitgave van den BOEKHANDEL, voorheen Eöveker & WormserDeel I.M II.Dr. A..In den Kerstnaclit.Oud- en Nieuwiaar.DOORKUYPEFt.Deel III. De Paaschmorgen.„ IV. Op den Pinksterdag.4 deelen ingenaaid f 3.60; in 4 fraaie stempelband ...

De Heraut
42 woorden
MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS.

MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS.

vaü de yareeniiiiiiy ter levonleriiii} van Glirlstëlljke Leotuiir.mmu5ni0Seschiedenis vaa de vsrvolgiagen der GSiristeliJke kerk.3e stui: , Frijs f 2.70.Pr^s van het complete werk f e.— ingenaaid; in fraaien stempelbaud f 7.50.Amsterdam.DE UITGEVER ...

De Heraut
44 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

Firma, JOHJLJSTJVES J^FtJ^M-EFt & Co., ^ r OM 15—17, AiSTEEDAi. ''^Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren IMUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt. onder de prolongatieko ...

De Heraut
49 woorden
D.J.VAN DEE LEE.

D.J.VAN DEE LEE.

Abonneert U ops„iOLLMS's SEBEBldat zich, onder redactie van Ds. J. C. SIKKEL en Ds. W. F. A. WINCKEL, steeds in toenemende belangstelling mag verheugen.Om het uitgebreid aantal lezers bijzonder geschikt voor advertentiën.Prijs pei* 3 maanden ƒ 0.S5, per Jaar bij voorui ...

De Heraut
59 woorden
PETRUS DINANT.

PETRUS DINANT.

Bij GEBRs. HUGE, te Eotterdam., zal, bij genoegzame deelneming, verschijnen: van den H. Apostel Paalus aan die van Ephese verklaard en toegepast, DOORF'JETmUSJDINJllSJT, in zijn eerw. leven getr. Bed. des Goddel. Woords te Rotterdam.Compleet in 3 deelen ƒ ...

De Heraut
64 woorden
P.A.E. SILLEVIS SMITT.

P.A.E. SILLEVIS SMITT.

Bij J. H. DUNK, te Rotterdam, verscheenBWEËTAL PREDSKATfËN.Des menschen leven en des Heeren goedertierenheid. (Ps. 103 : 15—18). — Het einde des rechtvaardigen en des goddeloozen. (i Petrus 4 : r8), gehouden te Monster., op den eersten rustdag na het overlijden van Ds. G. KRA ...

De Heraut
88 woorden
van 3