GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-02-21
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en tekstregister op de vier Dealen van E Voto in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gulden vijf en twi? itig cents. ...

De Heraut
188 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Eene lezing over Cromwell.Het is ons eene oorzaak van vreugde, dat in Engeland de aandacht door een man als Dr. Horton gevestigd is op den persoon van Olivier Cromwell. Deze heeft een lezing gehouden over den man, wiens invloed eenmaal zoo groot was in Engeland en daarin verklaar ...

De Heraut
WiNCKEL.
1011 woorden
L.G.WEISZ & CO.

L.G.WEISZ & CO.

Oommisslonairs lu Efiecten, Prinsengraeht b^ de Prmsenstraat, No. 1Ö7, ...

De Heraut
8 woorden
Diaconieën.

Diaconieën.

Nogmaals herinneren we aan onze Diaconieën, dat het hoog tijd is om een Diaken voor de kiezerslijst aan te wijzen.De Deputaten voor de betrekking met de Hooge Overheid wezen reeds op de noodzakelijkheid hiervan, en ook ons blad drong meer dan eens op dezen maatregel aan.Toch komt on ...

De Heraut
251 woorden
P.A.E. SILLEVIS SMITT.

P.A.E. SILLEVIS SMITT.

Bij J. H. DUNK, te Rotterdam, verscheenBWEËTAL PREDSKATfËN.Des menschen leven en des Heeren goedertierenheid. (Ps. 103 : 15—18). — Het einde des rechtvaardigen en des goddeloozen. (i Petrus 4 : r8), gehouden te Monster., op den eersten rustdag na het overlijden van Ds. G. KRA ...

De Heraut
88 woorden
PETRUS DINANT.

PETRUS DINANT.

Bij GEBRs. HUGE, te Eotterdam., zal, bij genoegzame deelneming, verschijnen: van den H. Apostel Paalus aan die van Ephese verklaard en toegepast, DOORF'JETmUSJDINJllSJT, in zijn eerw. leven getr. Bed. des Goddel. Woords te Rotterdam.Compleet in 3 deelen ƒ ...

De Heraut
64 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

In de Bazuin geeft Ds. Gispen een goed artikel over de quaestie van Oud-Beierland.Na het Gereformeerde standpunt uit Schrift en Belijdenis te hebben omschreven, gaat hij aldus voort: Maar in de kringen, waar het gebod des Heeren niet wordt geëerbiedigd en aan het gezag van Gods Woor ...

De Heraut
1303 woorden
J.NEDERHOED.

J.NEDERHOED.

TilOölöliSCll!der Oerefarmesrde Kerken in Nederland.In de maand Januari ontvingen we de volgende Coiiecien; Van de Gemeenten Voorburg ƒ 12.80V2, Nederhorst den Berg ƒ 1.69, Velp A ƒ 17.40, Naarden ƒ 1.65, Bolsward A ƒ 6.79, Bolsward B ƒ 3.90, Makkum/5.38V2, Oosterend / 6. Wommels / ...

De Heraut
200 woorden
Voor Kootwijks Seholen.

Voor Kootwijks Seholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Van Mej.c.Mojet te Delft ƒ 5.Dringend verzoeken wij onze vrienden, ook nog eens te willen gedenken aan onze volksbibliotheek. ...

De Heraut
24 woorden
D.J.VAN DEE LEE.

D.J.VAN DEE LEE.

Abonneert U ops„iOLLMS's SEBEBldat zich, onder redactie van Ds. J. C. SIKKEL en Ds. W. F. A. WINCKEL, steeds in toenemende belangstelling mag verheugen.Om het uitgebreid aantal lezers bijzonder geschikt voor advertentiën.Prijs pei* 3 maanden ƒ 0.S5, per Jaar bij voorui ...

De Heraut
59 woorden
van 3