GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-02-21
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Eene lezing over Cromwell.Het is ons eene oorzaak van vreugde, dat in Engeland de aandacht door een man als Dr. Horton gevestigd is op den persoon van Olivier Cromwell. Deze heeft een lezing gehouden over den man, wiens invloed eenmaal zoo groot was in Engeland en daarin verklaar ...

De Heraut
WiNCKEL.
1011 woorden
L.G.WEISZ & CO.

L.G.WEISZ & CO.

Oommisslonairs lu Efiecten, Prinsengraeht b^ de Prmsenstraat, No. 1Ö7, ...

De Heraut
8 woorden
P.A.E. SILLEVIS SMITT.

P.A.E. SILLEVIS SMITT.

Bij J. H. DUNK, te Rotterdam, verscheenBWEËTAL PREDSKATfËN.Des menschen leven en des Heeren goedertierenheid. (Ps. 103 : 15—18). — Het einde des rechtvaardigen en des goddeloozen. (i Petrus 4 : r8), gehouden te Monster., op den eersten rustdag na het overlijden van Ds. G. KRA ...

De Heraut
88 woorden
PETRUS DINANT.

PETRUS DINANT.

Bij GEBRs. HUGE, te Eotterdam., zal, bij genoegzame deelneming, verschijnen: van den H. Apostel Paalus aan die van Ephese verklaard en toegepast, DOORF'JETmUSJDINJllSJT, in zijn eerw. leven getr. Bed. des Goddel. Woords te Rotterdam.Compleet in 3 deelen ƒ ...

De Heraut
64 woorden
J.NEDERHOED.

J.NEDERHOED.

TilOölöliSCll!der Oerefarmesrde Kerken in Nederland.In de maand Januari ontvingen we de volgende Coiiecien; Van de Gemeenten Voorburg ƒ 12.80V2, Nederhorst den Berg ƒ 1.69, Velp A ƒ 17.40, Naarden ƒ 1.65, Bolsward A ƒ 6.79, Bolsward B ƒ 3.90, Makkum/5.38V2, Oosterend / 6. Wommels / ...

De Heraut
200 woorden
D.J.VAN DEE LEE.

D.J.VAN DEE LEE.

Abonneert U ops„iOLLMS's SEBEBldat zich, onder redactie van Ds. J. C. SIKKEL en Ds. W. F. A. WINCKEL, steeds in toenemende belangstelling mag verheugen.Om het uitgebreid aantal lezers bijzonder geschikt voor advertentiën.Prijs pei* 3 maanden ƒ 0.S5, per Jaar bij voorui ...

De Heraut
59 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TOCH NAAR ZEE. V. Een half jaar was weder voorbijgegaan, toen op zekeren morgen een man, wiens kleeding hem als scheepskapitein deed kennen, de herberg van Smith binnentrad, en vroeg dezen te spreken. De kastelein verscheen, en met e ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1157 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Geachte Redacteur!Het is naar aanleiding van de onderteekening van het ingezonden stuk: sOnze catechisatie", dat ik u een weinig plaatsruimte verzoek.De onderteekening was: W. (Fr.) v. d. P. en werd in de environs mijner woonplaats ...

De Heraut
P. v. D. PLOEG
Hoofd der Chr
school.
311 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerds KerkenBEROEPEN : Amersfoort A, M. Schuurman, te Alphen a/d Rijn. — Reeuwijk c. a., H. Thomas, cand. a/d V. U. te Hoogeveen. •— Geldermalsen, Joh. S. Langen, te Oldebroek. — Capelle a/d IJsel, W. Hoogland, cand. a'd V. U. te Amsterdam. —Zaandam A, L. van der Valk, te Sc ...

De Heraut
280 woorden
Door Huwelijk

Door Huwelijk

...

De Heraut
0 woorden
van 3