GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-02-21
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TOCH NAAR ZEE. V. Een half jaar was weder voorbijgegaan, toen op zekeren morgen een man, wiens kleeding hem als scheepskapitein deed kennen, de herberg van Smith binnentrad, en vroeg dezen te spreken. De kastelein verscheen, en met e ...

21 februari 1897
De Heraut
HOOGENBIRK.
1157 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Geachte Redacteur!Het is naar aanleiding van de onderteekening van het ingezonden stuk: sOnze catechisatie", dat ik u een weinig plaatsruimte verzoek.De onderteekening was: W. (Fr.) v. d. P. en werd in de environs mijner woonplaats ...

21 februari 1897
De Heraut
P. v. D. PLOEG
Hoofd der Chr
school.
311 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerds KerkenBEROEPEN : Amersfoort A, M. Schuurman, te Alphen a/d Rijn. — Reeuwijk c. a., H. Thomas, cand. a/d V. U. te Hoogeveen. •— Geldermalsen, Joh. S. Langen, te Oldebroek. — Capelle a/d IJsel, W. Hoogland, cand. a'd V. U. te Amsterdam. —Zaandam A, L. van der Valk, te Sc ...

21 februari 1897
De Heraut
280 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hel Kerkblad van 19 Februari.SepooskepkCi (W., ) Febr. '97. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Serooskerke (Walcheren) bericht aan de zusterkerken, dat, met dank aan den Heere, bij acte van besluit van 21 en 29 Januari j.l., de ineensmelting der beide kerken A en B i ...

21 februari 1897
De Heraut
S. DE JAGEE
A. L. Ruus
Predikanten.
Namens den Raad der Geref. kerk te Meppel.
J. J. BooRSMA
Scriba
Namens de Classis Dordrecht
H. G
DE JONGE
Scriba.
Namens de Classe voornoemd.
J. J. STEINHART. h. t. Scriba.
H. G. DE JoNGB
W. J. DE HAAS
H. HOEKSTRA. Js. VAN DER LINDEN. B. VAN SCHELVEN.
636 woorden
„Det tarwegraan in de aarde”.

„Det tarwegraan in de aarde”.

Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan inde aarde niet valt en sterft, zoo blijft het alleen; maar indien het sterft, zoo brengt het veel vrucht voort. Joh. 12 : 24. Achter de natuur om ons heen schuilen zinnige gedachten. AVie nu het oor mist, om die t ...

21 februari 1897
De Heraut
1872 woorden
Kerspsel of Wijk?

Kerspsel of Wijk?

VII. Nemen We thans het kerspelstelsel.Ge kreegt dan in de groote steden, met meerdere kerkgebouwen, dezen toestand, dat de verdeeling van den arbeid, die nu alleen voor ouderlingen en diakenen, en voor de predikanten slechts in zake huisbezoek bestaat, alge ...

21 februari 1897
De Heraut
1041 woorden
Door Huwelijk

Door Huwelijk

...

21 februari 1897
De Heraut
0 woorden
MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS.

MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS.

vaü de yareeniiiiiiy ter levonleriiii} van Glirlstëlljke Leotuiir.mmu5ni0Seschiedenis vaa de vsrvolgiagen der GSiristeliJke kerk.3e stui: , Frijs f 2.70.Pr^s van het complete werk f e.— ingenaaid; in fraaien stempelbaud f 7.50.Amsterdam.DE UITGEVER ...

21 februari 1897
De Heraut
44 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XXI. En hunne werken volgen met hen. Openb. 14:13. De menschelijke ontwikkeling, in H gemeen als vrucht van de jgemeene gratie" in het leven der volkeren genomen, heeft dan voor de »volein ...

21 februari 1897
De Heraut
3820 woorden
DR.A.KUYPER.

DR.A.KUYPER.

Uitgave van den BOEKHANDEL, voorheen Eöveker & WormserDeel I.M II.Dr. A..In den Kerstnaclit.Oud- en Nieuwiaar.DOORKUYPEFt.Deel III. De Paaschmorgen.„ IV. Op den Pinksterdag.4 deelen ingenaaid f 3.60; in 4 fraaie stempelband ...

21 februari 1897
De Heraut
42 woorden
van 3